fbpx

Unit 3: What do you studies? – IELTS Speaking

Bình chọn post

What do you studies là một chủ đề khá phổ biến trong chủ đề thi IELTS Speaking. Bạn sẽ nói những gì về ngành bạn học, hay bạn học những gì…?

Một số loại câu hỏi tương tự:

What are you studying?

Where are you studying?

Why did you choose this college/university?

What’s good about where you’re studying?

What would you like to do after your studies?

Sau đây là một số từ vựng bạn có thể dùng trong phần nói này:

Nouns 
Schoolwork
Lecturer
Branch of learning
Theory
Field of study
Discipline
Verbs 
Hands-on = practical
Highly regarde
Job-related
Compulsory
Theoretical
Optional
Reputable
từ vựng bạn có thể dùng trong phần nói

Idioms

Pass with flying colors = pass with a high score

Ex: I passed my entrance exam with flying colors

Sail through = finish sth easily and quickly

Ex: I can usually sail through all my assessments

To flunk = to fail/perform badly

Ex: I always seem to flunk my compulsory maths test

Cross that bridge when sb come to it = deal with a problem when it arrives

Ex: I am not worried about that now = I’ll cross that bridge when I come to it.

Sau đây là một số bài nói mẫu các bạn có thể tham khảo nhé!

What are you studying at the moment?

I’m studying history at university. It’s a four year course, and I started it three years ago, so I have just one year left. I’m enjoying it a lot so it will be sad to finish.

What do you like most about your studies?

We learn about many things from the past such as politics and wars, but I like learning about how people lived in the past the most. It’s amazing to see how our lives have changed so much from the past up until now. In some ways our lives have got much easier now, but in other ways the simplicity of life in the past made people much happier. Learning about all that is fascinating.

What do you hope to do in the future when you have finished?

I’m not sure at the moment, but I may go into teaching. This is why I’m doing the IELTS, as I intend to carry on and do a Masters in a specific area of history. I’ll probably decide for sure what to do when I have completed that.

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

Với 15 năm thành lập trên 40 cơ sở toàn quốc
Chuyên đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng và luyện thi IELTS số 1 Việt Nam
Là Đối tác Xuất sắc nhất của Hội Đồng Úc (IDP) từ năm 2012 đến nay
Là trường Anh ngữ có số lượng Giáo viên chấm thi IELTS giảng dạy nhiều nhất Việt Nam
Hơn 55.000 Học viên theo học
Hơn 95% học viên đạt IELTS điểm mục tiêu và vượt qua điểm cam kết
Hàng nghìn học viên đạt 6.0 – 8.5 IELTS
Là Nhà bảo trợ chuyên môn và đồng sản xuất chương trình tiếng Anh của VTV7 (kênh truyềnV hình Giáo Dục VN)
Hotline: 1900232325 – 0979043610
Website: www.res.edu.vn

.
.
.
.