fbpx

Unit 29: Describe a skill that takes a long time to learn – IELTS Speaking

Bình chọn post

Describe a skill that takes a long time to learn là một trong những câu hỏi thường gặp trong bài thi IELTS Speaking Part 2, các bạn đã biết cách để triển khai bài nói của mình chưa?

Describe a skill that took you a long time to learn

You should say about:

– What the name of the skill is;

– What it is about;

– Why it is difficult;

– And how it helps you.

Suggested answer

Today I would like to talk to you about a skill that took me a really long time to learn, which is cooking Western dishes.

A couple of years ago, I watched the show “Master Chef US” and I was amazed at and really admired the uniqueness of Western culinary world and cooking skill of the cooks and I wish I would cook well like them.

Then I decided to buy all the necessary kitchenware and raw ingredients to start cooking Western dishes. Honestly speaking, Western culinary style required much different cooking skills and the way to treat specific kinds of ingredients. Therefore, at first I spent quite a lot of time just getting used to learning by heart the names of signature ingredients such as basil or butter or cheese, then memorizing the way to mix them together.

Then the process of cooking also took me a lot of time too. On the contrary to Vietnamese dishes, each Western dish would go with a particular kind of sauce so I had to start from the easiest recipe of making sauce.

In addition, I had to learn how to use the oven, in which I knew how to make a perfect toast and how to use milk and butter in making many dishes. There were the things that I had never thought I would do in cooking for example using red wine to cook or cooking a raw dish. In conclusion, as a result, besides Eastern dishes, I can cook delicious and nutritious Western dishes for my family.

Although on TV, cooking seems easy to master and it doesn’t take a lot of time, it is really challenging if we want to make perfect dishes.

Vocabulary

– Amazed (adj) /əˈmeɪzd/:  ngạc nhiên 

– Culinary (n) /ˈkʌl.ə.ner.i/: ẩm thực

– Kitchenware (n) /ˈkɪtʃ.ən.weər/: đồ dùng nhà bếp

– Raw ingredient (n) / rɑː ɪnˈɡriː.di.ənt/: nguyên liệu sống

– Treat (v) /triːt/: xử lý (nguyên liệu)

– Signature ingredient (n) /ˈsɪɡ.nə.tʃɚ ɪnˈɡriː.di.ənt /: nguyên liệu đặc trưng

– Memorize (v) /ˈmem.ə.raɪz/: ghi nhớ

– Recipe (n) /ˈres.ə.pi/ : công thức nấu ăn

– Toast (n) /toʊst/: bánh mì nướng

– Challenging (n) /ˈtʃæləndʒɪŋ/ : khó khăn 

Structures

– Learn by heart (v): Học thuộc lòng

It is quite hard for me to learn by heart all those difficult Math formulas.

– Take a lot of time (v): tốn nhiều thời gian

I like going jogging because it doesn’t take a lot of time and also do wonders for my health as well.

SAMPLE

Vậy lời khuyên của mình cho những bạn mà muốn học một kỹ năng gì mới, từ học chơi nhạc cụ, học tiếng Anh, học IELTS, hay học bất kỳ gì, điểm mấu chốt là phải luyện tập, và một điều quan trọng nữa đó là hãy biến mọi thứ thú vị để bạn không cảm thấy nhàm nhán. Và đó là mọi thứ mà bạn có thể làm để cải thiện, và không có đường tắt cho việc đó.

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

Với 15 năm thành lập trên 40 cơ sở toàn quốc

Chuyên đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng và luyện thi IELTS số 1 Việt Nam

Là Đối tác Xuất sắc nhất của Hội Đồng Úc (IDP) từ năm 2012 đến nay

Là trường Anh ngữ có số lượng Giáo viên chấm thi IELTS giảng dạy nhiều nhất Việt Nam

Hơn 55.000 Học viên theo học 

Hơn 95% học viên đạt IELTS điểm mục tiêu và vượt qua điểm cam kết

Hàng nghìn học viên đạt 6.0 – 8.5 IELTS

Là Nhà bảo trợ chuyên môn và đồng sản xuất chương trình tiếng Anh của VTV7 (kênh truyền hình Giáo Dục VN)

🌟 Hotline: 1900232325 – 0979043610

🌟 Website: www.res.edu.vn