fbpx

Unit 2.1: Hướng dẫn làm bài tập “Completing tables” – Mini Passage 1

Bình chọn post

I. REVIEW

Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhau review lại chiến thuật làm bài kết hợp giải mẫu một bài đọc với dạng bài tập Completing Tables nhé.

Khi làm bài tập dạng này, các bạn chú ý:

– Số lượng từ được cho phép điền vào một vị trí

– Dự đoán trước loại từ có thể điền vào vị trí cần (Noun/Verb/Adj/Adv)

– Từ cần điền sẽ đi gần những keywords nào. Tìm synonyms hoặc paraphrases của những keywords đó

– Check lại đáp án

II. MINI PASSAGE

"Completing tables" - Mini Passage 1
“Completing tables” – Mini Passage 1


1. New World: the American continent, as opposed to the so-called Old World of Europe, Asia and Africa
2. Modern Native America: an American descended from the groups that were native to America
3. Inuit and Aleut: two of the ethnic groups native to the northern region of North America (i.e. northern Canada and Greenland)
4. DNA: the substance in which genetic information is stored
5. Crown/ Root:  Parts of the tooth
6. incisor/premolar/molar:  kinds of teeth

Questions 22-25
The passage refers to the three-wave theory of early migration to the Americas. It also suggests in which of these three waves the ancestors of various groups of modern native Americans first reached the continent.

Classify the groups named in the table below as originating from

A   the first wave
B   the second wave
C   the third wave

Write the correct letter. A. B or C. in boxes 22-25 on your answer sheet.

Name of GroupWave Number
Inuit 22 …………………
Apache 23 …………………
Pima-Papago 24 ………………..
Ticuna 25 …………………

 III. DISCUSSION

Các em đã chọn đáp án nào và suy luận ra sao nhỉ? Chúng ta cùng nhau thảo luận nhé

Chọn đáp án A/B/C cho phù hợp với cột bên trái

(1) Dùng từ khóa là “Inuit” và “wave

-->> Other tests showed that the Inuit (or Eskimo) and Aleut3 formed a third group.

-->> The third wave perhaps 10,000 or 9,000 years ago saw the migration from North-east Asia of groups ancestral to the modem Eskimo and Aleut.

-->> Đáp án: C

(2) Dùng từ khóa “Apache

-->> The second wave, about 14,000-12,000 years ago, brought No-Dene hunters ancestors of the Navajo and Apache

-->> Đáp án: B

(3) Dùng từ khóa “Pima-Papago

-->> How far does other research support these conclusions? Geneticist Douglas Wallace has studied mitochondrial DNA4 in blood samples from three widely separated Native American groups: Pima- Papago Indians in Arizona, Maya Indians on the Yucatan peninsula, Mexico, and  Ticuna Indians in the Upper Amazon region of Brazil.

-->> Địa danh này thuộc the first wave

-->> Đáp án: A

(4) Dùng từ khóa “Ticuna

-->> How far does other research support these conclusions? Geneticist Douglas Wallace has studied mitochondrial DNA4 in blood samples from three widely separated Native American groups: Pima- Papago Indians in Arizona, Maya Indians on the Yucatan peninsula, Mexico, and  Ticuna Indians in the Upper Amazon region of Brazil.

-->> Địa danh này thuộc the first wave

-->> Đáp án A

Bài tập này không hề khó nếu chúng ta có chiến thuật làm bài rõ ràng và kỹ năng scan tốt đúng không các bạn.

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

Với 15 năm thành lập trên 40 cơ sở toàn quốc

Chuyên đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng và luyện thi IELTS số 1 Việt Nam

Là Đối tác Xuất sắc nhất của Hội Đồng Úc (IDP) từ năm 2012 đến nay

Là trường Anh ngữ có số lượng Giáo viên chấm thi IELTS giảng dạy nhiều nhất Việt Nam

Hơn 55.000 Học viên theo học 

Hơn 95% học viên đạt IELTS điểm mục tiêu và vượt qua điểm cam kết

Hàng nghìn học viên đạt 6.0 – 8.5 IELTS

Là Nhà bảo trợ chuyên môn và đồng sản xuất chương trình tiếng Anh của VTV7 (kênh truyền hình Giáo Dục VN)

🌟 Hotline: 1900232325 – 0979043610

🌟 Website: www.res.edu.vn