fbpx

Unit 15: Exploring The Oceans – IELTS Listening

Bình chọn post

“Exploring the oceans” cũng là một chủ đề cực kì quan trọng trong trong quá trình luyện IELTS Listening. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các kiến thức từ vựng và dạng bài nghe thường xuất hiện liên quan đến chủ đề này nhé.

IELTS Listening – từ vựng về chủ đề này:

1. oil /ɔɪl/ : Dầu mỏ

2. rig /rig/ : thiết bị thăm dò

3. natural /ˈnætʃrəl/ : thuộc về thiên nhiên

4. gas /ɡæs/ : khí gas

5. underwater turbine  /ˌʌndərˈwɔːtər/ : tua bin nằm dưới nước 

6. trawler/ˈtrɔːlər/ Tàu đánh cá bằng lưới rà

7. mineral resource : nguồn tái nguyên khoáng sản

8. off-shore /ˌɑːfˈʃɔːr/ : ngoài bờ biển

9. driller /drilə/ : máy khoan

10. gas pipeline : đường ống dẫn khí đốt

11. tidal energy / ˈtaɪdl ˈenərdʒi/ : nguồn năng lượng thủy triều

12. fuel /ˈfjuːəl/ : nguồn nhiên liệu

13. net  /net/ : lưới đánh cá

14. fish farm / fɪʃ fa:m/ : trang trại nuôi cá

15. wave power /weiv ˈpaʊər/ : năng lượng sóng

 Những từ vựng trên chắc chắn sẽ rất hữu ích cho phần luyện tập của bạn. Vậy ngay bây giờ, hãy vận dụng chúng như một “vũ khí” để chiến đấu cùng RES nào.

You will hear an engineer talking about using the sea to generate electricity. Complete the values for the capacity in megawatts in the years below (1-4). Then plot the points on the graph and draw the trend line.


1. 2008 ……..               2. 2009 ……..                    3. 2012 ……..                4. 2014 …..

Unit 15: Exploring The Oceans

Trước khi xem đoạn ” Tapescript”, chúng ta cùng nhận định lại đề bài. Đề bài yêu cầu ta điền giá trị, tức là những con số, đơn vị tính là “megawatts” , nhiệm vụ của chúng ta là xác định con số cần điền vào những năm 2008, 2009, 2012. 2014. Hơn nữa, chúng ta cần chú ý đến những động từ thường gặp trong văn viết biểu đồ: “increase, grow to, drop to…

Bây giờ hãy cùng xem và phân tích đoạn “Tapescript” : 

Some experts believe that if we knew how to control the power of the sea, we could generate enough electricity for the whole world. But, in this talk, I’m going to focus on the UK, and our capacity for generating electricity from wave and tidal energy. I’m going to look at how many megawatts we generated before 2008 and how many we expect to produce in 2014. So, if you’d like to look at the chart, you’ll see that before 2008 , our capacity was only one megawatt. But in 2008 when oil prices rose, there was an increased interest in marine power and our capacity grew quite dramatically to four megawatts.

=> Bắt được năm 2008 và từ “capacity”, đáp án câu số 1 phải là “four megawatts”

Ahhh … now, you might have expected this figure to rise consistently over the years, but, in fact it dropped again in 2009 to only two megawatts.

=> Bắt được năm 2009, “it ” chính là “capacity”, đáp án câu số 2 phải là “two megawatts”

This was because oil prices fell again, so there was less interest in developing alternative power sources. But, nowadays the cost of oil production is going up again, and there’s been a renewed interest in marine power. As a consequence, capacity has increased steadily since 2009, reaching 18 megawatts in 2012.

=> Bắt được năm 2012 và từ “capacity”, đáp án câu số 3 phải là “18 megawatts”

This trend is expected to continue in the near future, reaching a total capacity of 50 megawatts in 2013 and 60 megawatts in 2014 .

=> Bắt được năm 2014 và từ “total capacity”, đáp án câu số 4 phải là “60 megawatts”, hãy cẩn thận bị bẫy do số liệu năm 2013 được đề cập trước, do vậy hãy lắng nghe thật kĩ năm nào.

Giờ thì đeo tai nghe và chuẩn bị làm bài tập nào!

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

  • Với 15 năm thành lập trên 40 cơ sở toàn quốc
  • Chuyên đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng và luyện thi IELTS số 1 Việt Nam
  • Là Đối tác Xuất sắc nhất của Hội Đồng Úc (IDP) từ năm 2012 đến nay
  • Là trường Anh ngữ có số lượng Giáo viên chấm thi IELTS giảng dạy nhiều nhất Việt Nam
  • Hơn 55.000 Học viên theo học
  • Hơn 95% học viên đạt IELTS điểm mục tiêu và vượt qua điểm cam kết
  • Hàng nghìn học viên đạt 6.0 – 8.5 IELTS
  • Là Nhà bảo trợ chuyên môn và đồng sản xuất chương trình tiếng Anh của VTV7 (kênh truyềnV hình Giáo Dục VN)
  • Hotline: 1900232325 – 0979043610
  • Website: www.res.edu.vn