fbpx

Unit 9: Sử dụng linking phrase tăng Fluency trong IELTS Speaking

Bình chọn post

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn cấu tạo một bài nói hoàn chỉnh cho bất kì chủ đề nào của phần 2 – IELTS speaking.

Opening phrase + the first prompt from card (Cụm mở đầu + trả lời câu hỏi đầu tiên trong tấm thẻ…)

Ok then, I guess I could start off by answering who the person is..
Alright then, in response to the first question of who the person is…
So to begin with, in reply to the first question of who the person iss…
So I suppose I should commence with the first aspect which is who the person is…
Initially the, I’d like to get started by looking at who the person is… 

Trước khi bỏ thêm câu nội dung, bạn cần bổ sung thêm cụm từ nối:

…and I think I would have to choose

…and I’d probably select…

…and the one I’d pick is

…and I’d have to go for

..and my choice is going to be

Và câu mở đầu của bạn sẽ là:

“Ok, I’ll start the ball rolling by touching on the matter of who the person is, and I’d have to go for Jackie Chan for the reason that…”

The second point + the second prompt from card (Cụm thứ 2+câu trả lời thứ 2)

Going on to my next point which is why he is famous…
Continuing then with the next point of why he is famous…
Next then in response to the point of why he is famous…
Regarding the theme of why he is famous…
Now on the subject of why he is famous

Bạn giải thích ý của bạn bằng cách chèn thêm cụm từ nối

…and what I’d like to add here is that…

…and what I need to emphasize here is that…

…and what I ought to stress here is that…

…and the thing that needs to be highlighted here is that…

…and what I have to mention here is that…

Vậy, ý thứ 2 bạn sẽ nói như sau:

“Now concerning the matter of why he is famous and the thing that needs to be highlighted here is that he is a world-renowned martial arts film star.

 • The third point+ the third prompt from card ( Ý thứ 3 + câu hỏi thứ 3)
Progressing to the subject of why I would like to meet this celebrity…Moving onto the business of why I would like to meet this celebrity…Drawing attention to the matter of why I would like to meet this celebrity…Proceeding with the issue of why I would like to meet this celebrity…Moving forward onto the area of why I would like to meet this celebrity…

Bây giờ bạn chèn thêm từ nối:

I would like to explain that…

You really have to understand that…

I suppose I should underline the fact that…

What I’d like to make clear is that …

Vậy, ý thứ 3 sẽ là:

“Moving onto the business of why I would like to meet this celebrity, the chief explanation would most likely be that I would probably ask him to teach me a few special Kung Fu tricks”. Sau đó bạn có thể dùng cụm từ nối khác để phát triển ý của mình thành câu dài hơn.

 • The forth point+ the forth prompt from card ( Ý thứ 3 + câu hỏi thứ 3)

Bạn sử dụng cụm từ nối cuối cùng trong phần nói:

Finally then, if there’s time, I could deal with the last question of …To end with, If I still have time, I could take care of the final question of…As a final point, if time permits, I’d like to bring in the point of…To cut a long story short, as my very last point, with reference to the question of…

Tóm lại, cấu trúc bài nói của bạn sẽ là:

 • Linking phrase + prompt + linking phrase + details+ connective…

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

 • Với 15 năm thành lập trên 40 cơ sở toàn quốc
 • Chuyên đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng và luyện thi IELTS số 1 Việt Nam
 • Là Đối tác Xuất sắc nhất của Hội Đồng Úc (IDP) từ năm 2012 đến nay
 • Là trường Anh ngữ có số lượng Giáo viên chấm thi IELTS giảng dạy nhiều nhất Việt Nam
 • Hơn 55.000 Học viên theo học
 • Hơn 95% học viên đạt IELTS điểm mục tiêu và vượt qua điểm cam kết
 • Hàng nghìn học viên đạt 6.0 – 8.5 IELTS
 • Là Nhà bảo trợ chuyên môn và đồng sản xuất chương trình tiếng Anh của VTV7 (kênh truyềnV hình Giáo Dục VN)
 • Hotline: 1900232325 – 0979043610
 • Website: www.res.edu.vn
.
.
.
.