fbpx

Unit 1: Listening for Classification – IELTS Listening skill

Bình chọn post

Kĩ năng cho phần IELTS Listening mà hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu là kĩ năng phân loại (Listening for classification), tức là người nói một lúc sẽ đưa ra nhiều hạng mục, mỗi hạng mục lại đưa ra thông tin cụ thể. Chính vì vậy, các hạng mục này luôn được phân chia theo một logic nhất định.

Nhận định chung có tổng số bao nhiêu loại. Một số từ ngữ/ cụm từ hay dùng là dấu hiệu nhận biết đề bài sắp đưa ra nhiều hạng mục:  

… can be divided into …(number)There are … (number)Types/ Kinds/ SortsWays/ Methods/ Means/ Mode (of transportation/ payment….)
… can be classified/ categorized as….

Các dấu hiệu nhận biết từng hạng mục theo thứ tự: Chính là các từ chỉ thứ tự:

First / Firstly và Second/ Secondly và Next và Last/ Lastly/ Finally….

Chú ý:

Các từ loại mà các bạn dùng để ghi lại đáp án cần có sự nhất quán về loại từ, hay còn được gọi là các cấu trúc song song. Vì thế chúng ta cũng cần chú ý cấu tạo của bài tập, những gợi ý đã có sẵn ở trước để viết đáp án cho đúng.

e.g: There are 3 main traits of sucessful  people: patience, hard work and ……………

(3 yếu tố của thành công là: nhẫn nại, chăm chỉ và …………)

Trong này Patience và  hard work  đều là danh từ (Noun), cho nên từ cần điền ở chỗ trống cũng là một danh từ.

E.g2: The school offers 2 types of  coursesOne during the ………. is designed for students who are pursuing their academic degree full time. The …………. course are designed for students who work during the day and are taking specific courses for an advanced business certificate.

Trong ví dụ này ta cần 2 từ cùng loại. Từ thứ nhất đứng sau “during the ….” nên là một  danh từ chỉ thời gian. Vậy nên 2 từ cần điền đều cùng chỉ thời gian.

Đáp án là day/ night.

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

  • Với 15 năm thành lập trên 40 cơ sở toàn quốc
  • Chuyên đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng và luyện thi IELTS số 1 Việt Nam
  • Là Đối tác Xuất sắc nhất của Hội Đồng Úc (IDP) từ năm 2012 đến nay
  • Là trường Anh ngữ có số lượng Giáo viên chấm thi IELTS giảng dạy nhiều nhất Việt Nam
  • Hơn 55.000 Học viên theo học
  • Hơn 95% học viên đạt IELTS điểm mục tiêu và vượt qua điểm cam kết
  • Hàng nghìn học viên đạt 6.0 – 8.5 IELTS
  • Là Nhà bảo trợ chuyên môn và đồng sản xuất chương trình tiếng Anh của VTV7 (kênh truyềnV hình Giáo Dục VN)
  • Hotline: 1900232325 – 0979043610
  • Website: www.res.edu.vn