fbpx

Unit 1.4: Hướng dẫn làm bài tập “Short Answer Questions” – Full Passage 2

Bình chọn post

Đối với dạng bài tập Short Answer Questions, chúng ta cần phải làm như thế nào, chiến thuật làm bài ra sao nhỉ? Hãy cùng RES review lại dạng bài tập này và thử sức với một Full Passage nhé!

I. REVIEW

Khi làm bài tập dạng câu hỏi Short Answer, chúng ta cần chú ý các điểm sau:

– Giới hạn số lượng từ cho mỗi đáp án

– Câu trả lời sẽ xuất hiện theo đúng trật tự bài đọc

– Xác định đáp án là loại từ nào (Noun/Verb/Adjective/Adverb)

– Lưu ý câu trả lời không nhất thiết phải đúng ngữ pháp, chỉ cần đúng ý

– Bắt key word trong câu hỏi, tìm synonyms hoặc paraphrase key words

II. FULL  PASSAGE

Changing Our Understanding of Health

A

The concept of health holds different meanings for different people and groups. These meanings of health have also changed over time. This change is no more evident than in Western society today. When notions of health and health promotion are being challenged and expanded in new ways.

B

For much of recent Western history, health has been viewed in the physical sense only. That is, good health has been connected to the smooth mechanical operation of the body, while ill health has been attributed to a breakdown in this machine. Health in this sense has been defined as the absence of disease or illness and is seen in medical terms. According to this view, creating health for people means providing medical care to treat or prevent disease and illness. During this period, there was an emphasis on providing clean water, improved sanitation and housing.

C

In the late 1940s the World Health Organisation challenged this physically and medically oriented view of health. They stated that ‘health is a complete state of physical, mental and social well-being and is not merely the absence of disease’ (WHO, 1946). Health and the person were seen more holistically (mind/body/spirit) and not just in physical terms.

D  

The 1970s was a time of focusing on the prevention of disease and illness by emphasising the importance of the lifestyle and behaviour of the individual. Specific behaviours which were seen to increase risk of disease, such as smoking, lack of fitness and unhealthy eating habits, were targeted. Creating health meant providing not only medical health care, but health promotion programs and policies which would help people maintain healthy behaviours and lifestyles.

While this individualistic healthy lifestyles approach to health worked for some (the wealthy members of society), people experiencing poverty, unemployment, underemployment or little control over the conditions of their daily lives benefited little from this approach. This was largely because both the healthy lifestyles approach and the medical approach to health largely ignored the social and environmental conditions affecting the health of people.

E

During 1980s and 1990s there has been a growing swing away from seeing lifestyle risks as the root cause of poor health. While lifestyle factors still remain important, health is being viewed also in terms of the social, economic and environmental contexts in which people live. This broad approach to health is called the socio-ecological view of health. The broad socio-ecological view of health was endorsed at the first International Conference of Health Promotion held in 1986, Ottawa, Canada, where people from 38 countries agreed and declared that:
The fundamental conditions and resources for health are peace, shelter, education, food, a viable income, a stable eco-system, sustainable resources, social justice and equity. Improvement in health requires a secure foundation in these basic requirements. (WHO, 1986) .

It is clear from this statement that the creation of health is about much more than encouraging healthy individual behaviours and lifestyles and providing appropriate medical care. Therefore, the creation of health must include addressing issues such as poverty, pollution, urbanisation, natural resource depletion, social alienation and poor working conditions.

The social, economic and environmental contexts which contribute to the creation of health do not operate separately or independently of each other. Rather, they are interacting and interdependent, and it is the complex interrelationships between them which determine the conditions that promote health. A broad socio-ecological view of health suggests that the promotion of health must include a strong social, economic and environmental focus.

F

At the Ottawa Conference in 1986, a charter was developed which outlined new directions for health promotion based on the socio-ecological view of health. This charter, known as the Ottawa Charter for Health Promotion, remains as the backbone of health action today. In exploring the scope of health promotion it states that:

Good health is a major resource for social, economic and personal development and an important dimension of quality of life. Political, economic, social, cultural, environmental, behavioural and biological factors can all favour health or be harmful to it. (WHO, 1986) .

The Ottawa Charter brings practical meaning and action to this broad notion of health promotion. It presents fundamental strategies and approaches in achieving health for all. The overall philosophy of health promotion which guides these fundamental strategies and approaches is one of ‘enabling people to increase control over and to improve their health’ (WHO, 1986).

Questions 1 – 4
You are advised to spend about 5 minutes on Questions 1-4
Look at Questions 1 – 4 below. Using NO MORE THAN THREE WORDS from the passage, answer the following questions. Write your answers in boxes 1 – 4 on your Answer Sheet. Q1. In which year did the World Health Organization define health in terms of mental, physical and social well-being?Q2. Which members of society benefited most from the healthy lifestyles approach to health?Q3. Name the three broad areas which relate to people’s health, according to the socio-ecological view of health.Q4. During which decade were lifestyle risks seen as the major contributors to poor health? 

 III. DISCUSSIONS

Bây giờ chúng ta cùng nhau tư duy và chọn đáp án đúng các em nhé:

Lưu ý đáp án không nhiều hơn 3 từ các em nhé.

(1) Cần tìm một năm. Đáp án cần tìm phải là một năm nào đó đi chung với từ WHO và các từ khóa như “mental, physical, an social well-being

-->> They stated that ‘health is a complete state of physical, mental and social well-being and is not merely the absence of disease’ (WHO, 1946).

-->> Đáp án: 1946

(2) Cần đáp án ám chỉ một nhóm người . Đáp án này cần đi chung với các từ khóa như “healthy lifestyles approach

-->> While this individualistic healthy lifestyles approach to health worked for some (the wealthy members of society). People experiencing poverty, unemployment, underemployment or little control over the conditions of their daily lives benefited little from this approach

-->> The wealthy (members)

(3) Cần đáp án là ba lĩnh vực, có thể là 3 danh từ hoặc tính từ. Đi chung với cụm từ “the socio-ecological view of health

-->> While lifestyle factors still remain important, health is being viewed also in terms of the social, economic and environmental contexts in which people live. This broad approach to health is called the socio-ecological view of health.

-->> Đáp án: social, economic, environmental

(4) Cần đáp án là một decade, hay được viết ở dạng 19xxs. 

-->> The 1970s was a time of focusing on the prevention of disease and illness by emphasising the importance of the lifestyle and behaviour of the individual. Specific behaviours which were seen to increase risk of disease, such as smoking, lack of fitness and unhealthy eating habits, were targeted.

-->> Đáp án: (The) 1970s

Short Answer Questions không phải là một phần khó. Quan trọng nhất là khả năng bắt keyword trong câu hỏi và tìm synonym/paraphrase của keyword đó. Vì thế khi học từ các bạn chú ý luyện tập paraphrase hoặc tìm synonym của từ vừa học nhé. Bên cạnh đó, chúng mình cũng nên quan tâm đến số lượng từ được cho phép trong một đáp án nữa nhé.

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

Với 15 năm thành lập trên 40 cơ sở toàn quốc

Chuyên đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng và luyện thi IELTS số 1 Việt Nam

Là Đối tác Xuất sắc nhất của Hội Đồng Úc (IDP) từ năm 2012 đến nay

Là trường Anh ngữ có số lượng Giáo viên chấm thi IELTS giảng dạy nhiều nhất Việt Nam

Hơn 55.000 Học viên theo học 

Hơn 95% học viên đạt IELTS điểm mục tiêu và vượt qua điểm cam kết

Hàng nghìn học viên đạt 6.0 – 8.5 IELTS

Là Nhà bảo trợ chuyên môn và đồng sản xuất chương trình tiếng Anh của VTV7 (kênh truyền hình Giáo Dục VN)

🌟 Hotline: 1900232325 – 0979043610

🌟 Website: www.res.edu.vn