fbpx

Tiêu chí chấm điểm ielts trong luyện thi ielts writing task 2

5/5 - (1 bình chọn)

Writing Task 2 là một trong những phần khó nhằn và là nỗi sợ đối với nhiều sĩ tử luyện thi ielts! Thế nhưng, hành trình chạm đích IELTS 7.0+ sẽ dễ dàng nếu bạn biết mình nên đi như thế nào! 

Chính vì thế, trước khi bắt đầu luyện thi ielts thì nhất thiết phải biết được những tiêu chí chấm điểm từ chính giám khảo ielts! 

Task Achievement

Tiêu chí này sẽ xoay quanh nội dung câu trả lời đối với đề bài trong Writing Task 2 hay không, ý chính của bạn đã phù hợp chưa và bạn đã phát triển nó như thế nào.

 • Trả lời HẾT tất cả các câu hỏi của task 2.
 • Tập trung viết vào trọng tâm vấn đề thay vì chỉ đề cấp các ý chung chung.
 • Lên dàn ý các ý tưởng triển khai để tránh lạc đề
 • Viết tối thiểu 250 từ

Coherence and cohesion

Ở phần này, giám khảo sẽ kiểm tra cấu trúc của từng đoạn văn và cả bài văn của bạn qua các từ nối để đánh giá tính mạch lạc, liên kết giữa các phần với nhau. Để lấy trọn điểm ở tiêu chí này bạn cần phải:

 • Phải có khoảng 4 – 5 đoạn trong bài essay (Introduction – 2 paragraph phân tích – Conclusion)
 • Sắp xếp trật tự các luận điểm một cách logic
 • Sử dụng các từ nối hợp lý
 • Tránh các lỗi sai với các từ nối

Lexical Resource

Đối với tiêu chí này, các giám khảo sẽ đánh giá cách bạn sử dụng các từ vựng và cách bạn paraphrasing như thế nào. Vậy nên việc bạn cần làm đó là:

 • Cố gắng sử dụng các cụm từ mà bạn biết
 • Tránh các lỗi từ vựng trong việc paraphrase
 • Viết đúng chính tả
 • Tránh dùng những từ informal

Grammatical Range and accuracy       

Cấu trúc câu, các thì sẽ là những điểm mà giám khảo chú ý trong tiêu chí này. Vì vậy, để đạt điểm cao ở phần thi ielts này việc sử dụng đúng và linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp và các thì là vô cùng quan trọng. Để làm được điều đó bạn cần chú ý:

 • Sử dụng ĐÚNG và linh hoạt các thì
 • Chú ý cách sắp xếp trật tự từ trong câu
 • Linh hoạt thay đổi các cấu trúc câu khác nhau
 • Tránh các lỗi sai trong ngữ pháp. Trong đó, những lỗi cơ bản mà mọi người hay mắc phải là mạo từ, danh từ số nhiều, danh từ không đếm được, trật tự từ…

Dưới đây là những tiêu chí mà giám khảo sẽ đánh giá bài viết Writing Task 2 của thí sinh 

(phiên bản tiếng Việt dựa trên file công bố chính thức của Hội đồng chấm thi British Council & IDP)

ĐiểmKhả năng trả lời đề bàiTính mạch lạc, thống nhấtVốn từ vựngNgữ pháp
9+ Thỏa mãn đầy đủ tất cả yêu cầu của đề bài.
+ Diễn giải câu trả lời đầy đủ ý, rõ ràng và phát triển các ý tưởng đầy đủ.
+ Có tính liên kết chặt chẽ.
+ Biết sử dụng diễn giải đồng nghĩa câu từ và đoạn văn khéo léo.
+ Sử dụng đa dạng từ vựng một cách tự nhiên và phức tạp, kiểm soát theo các tiêu chí, hiếm khi xảy ra lỗi trừ các trường hợp người bản xứ cũng bị mắc lỗi.+ Sử dụng đa dạng, linh hoạt và chính xác các cấu trúc, hiếm khi xảy ra lỗi trừ các trường hợp người bản xứ cũng bị mắc lỗi.
8+ Có thể đáp ứng gần hết tất cả các yêu cầu của đề bài.
+ Trình bày câu trả lời phát triển tốt đối với đề bài và có ý tưởng hỗ trợ tương thích và phát triển đầy đủ.
+ Sắp xếp thông tin và ý tưởng theo trật tự nhất định.
+ Các yếu tố có tính liên kết.
+ Sử dụng diễn giải đồng nghĩa hiệu quả và phù hợp. 
+ Sử dụng thành thạo và linh hoạt từ vựng theo nghĩa đúng.
+ Sử dụng hệ thống từ phức nhưng thỉnh thoảng chọn từ hoặc cụm từ không chính xác.
+ Hiếm khi mắc lỗi sai chính tả hoặc sai từ.
+ Sử dụng đa dạng tất cả các cấu trúc.
+ Đa số các câu không mắc lỗi.
+ Chỉ thỉnh thoảng có lỗi nhỏ hoặc dùng câu chưa phù hợp.
7+ Có thể đáp ứng các yêu cầu của đề bài.
+ Trình bày được quan điểm rõ ràng qua câu trả lời.
+ Trình bày, phát triển và hỗ trợ ý chính, nhưng có xu hướng tổng quát và hỗ trợ ý chính thiếu tập trung.
+ Sắp xếp thông tin và ý tưởng theo trật tự nhất định, có quá trình rõ ràng.
+ Sử dụng các yếu tố liên kết phù hợp, tuy nhiên có bị lặp từ hoặc chưa tận dụng đúng cách.
+ Thể hiện câu chủ đề rõ ràng trong mỗi đoạn.
+ Có thể thấy độ linh hoạt và chính xác trong từ vựng.
+ Sử dụng từ hiếm gặp và có hiểu biết về văn phong.
+ Thỉnh thoảng chọn sai từ hoặc mắc lỗi chính tả.
+ Sử dụng đa dạng các cấu trúc phức tạp.
+ Thường xuyên mắc lỗi viết câu.
+ Nắm chắc về ngữ pháp và dấu câu nhưng vẫn mắc vài lỗi nhỏ.
6+ Có thể đáp ứng tất cả các phần của đề bài mặc dù có vài phần chưa đầy đủ.
+ Thể hiện được quan điểm tương thích; phần kết luận chưa rõ ràng hoặc bị lặp lại.
+ Trình bày ý chính liên quan nhưng một vài ý chưa phát triển đầy đủ/ chưa rõ ràng.
+ Sắp xếp thông tin và ý tưởng mạch lạc và có quá trình phát triển ý rõ ràng.
+ Có sử dụng từ liên kết hiệu quả, nhưng tính liên kết giữa các câu còn máy móc hoặc chưa chính xác.
+ Chưa sử dụng trích dẫn rõ ràng và phù hợp.
+ Sử dụng diễn giải đồng nghĩa nhưng không hợp trật tự.
+ Sử dụng khá các từ vựng phù hợp với đề bài.
+ Có cố gắng sử dụng các từ hiếm gặp nhưng chưa chính xác.
+ Mắc các lỗi chính tả hoặc chọn sai từ nhưng không gây khó hiểu cho người đọc.
+ Sử dụng kết hợp cấu trúc câu đơn giản và phức tạp.
+ Mắc lỗi về ngữ pháp và dấu câu nhưng hiếm khi gây khó hiểu cho người đọc.
5+ Chỉ đáp ứng trả lời đề bài; hình thức có thể chưa phù hợp một vài chỗ.
+ Thể hiện được quan điểm nhưng phần phát triển ý luôn luôn không rõ ràng và không có kết luận.
+ Trình bày vài ý chính nhưng bị giới hạn và phát triển ý không hiệu quả; có các chi tiết không liên quan đề bài.
+ Có sắp xếp tổ chức thông tin thiếu quá trình định hướng chung.
+ Sử dụng lặp lại hoặc chưa chính xác các từ liên kết.
+ Có thể bị lặp ý do thiếu trích dẫn hoặc ý thay thế.
+ Chưa chia đoạn hợp lý hoặc diễn giải đồng nghĩa chưa đầy đủ.
+ Sử dụng giới hạn lượng từ vựng và chỉ lượng nhỏ từ phù hợp với đề bài.
+ Mắc lỗi chính tả hoặc chọn sai từ đáng kể và gây khó hiểu cho người đọc.
+ Sử dụng giới hạn các cấu trúc câu.
+ Có cố gắng sử dụng câu phức, nhưng thường ít chính xác hơn sử dụng câu đơn.
+ Thường xuyên mắc lỗi ngữ pháp và dấu câu, gây khó hiểu cho người đọc. 
4+ Câu trả lời ít liên quan đề bài hoặc bị lạc đề; hình thức chưa phù hợp.
+ Trình bày một quan điểm nhưng không rõ ràng.
+ Trình bày một vài ý chính nhưng rất khó để nhận biết hoặc bị lặp lại, không liên quan hoặc không hỗ trợ tốt. 
+ Trình bày thông tin và ý tưởng nhưng sắp xếp chưa mạch lạc và không có quá trình triển khai ý rõ ràng.
+ Sử dụng các yếu tố liên kết đơn giản nhưng không chính xác hoặc bị lặp lại.
+ Chưa viết thành các đoạn  hoặc sử dụng gây nhầm lẫn.
+ Chỉ sử dụng các từ đơn giản, thường xuyên bị lặp hoặc chưa phù hợp với đề bài.
+ Giới hạn trong việc chọn sai từ và mắc lỗi chính tả gây ra khó hiểu cho người đọc
+ Chỉ sử dụng rất ít cấu trúc và hiếm các mệnh đề hỗ trợ.
+ Mắc lỗi nhiều, chỉ có một vài cấu trúc chính xác và sử dụng sai dấu câu.
3+ Không đáp ứng đủ bất cứ phần nào của đề bài.
+ Không thể hiện quan điểm rõ ràng.
+ Diễn giải một vài ý tưởng mà không phát triển được ý hoặc không liên quan.
+ Không tổ chức ý theo một trật tự nhất định.
+ Sử dụng từ liên kết rất hạn chế và không thể hiện được tính liên kết giữa các ý.
+ Chỉ sử dụng một lượng từ vựng hoặc cách thể hiện giới hạn với các lỗi chính tả hoặc chọn sai từ.
+ Lỗi có thể làm sai ý tưởng/ thông điệp. 
+ Có cố gắng sử dụng cấu trúc câu nhưng lỗi ngữ pháp và dấu câu chiếm đa số và làm sai ý nghĩa. 
2+ Hầu như không trả lời được đề bài.
+ Không thể hiện được quan điểm.
+ Có cố gắng diễn giải một hoặc hai ý tưởng nhưng không phát triền được ý.
+ Hầu như không có tổ chức ý+ Sử dụng cực kì giới hạn từ vựng; không kiểm soát được việc chọn từ hoặc lỗi chính tả.+ Không thể sử dụng cấu trúc câu ngoại trừ các mệnh đề học thuộc lòng.
1+ Câu trả lời hoàn toàn không liên quan đến đề bài+ Không đưa ra được bất kì ý tưởng/ thông điệp nào.+ Chỉ sử dụng một vài từ đơn+ Không thể sử dụng cấu trúc câu.
 • Giám khảo chỉ chấm band điểm 0 trong trường hợp thí sinh:

+ Không tham gia

+ Không nỗ lực viết bài

+ Viết hoàn toàn theo thuộc lòng.

Bí quyết để hoàn thành IELTS Writing Task 2

1.Task Response (Task Achievement):

Giám khảo sẽ kiểm tra mức độ phù hợp và liên quan của các ý tưởng chính của bạn cũng như cách bạn phát triển chúng cùng với việc cung cấp lời giải thích. Để đạt được điểm số cao, bạn nên:

 • Lập một kế hoạch ngắn trước khi bắt đầu viết: xác định những phần thông tin thích hợp nên đưa vào
 • Đưa ra câu trả lời dễ hiểu cho tất cả các câu hỏi
 • Các ý chính phải được cung cấp rõ ràng và các ý tưởng hỗ trợ phải đảm bảo làm rõ ý nghĩa của các ý chính
 • Đưa ra những ví dụ cụ thể và phù hợp nhất

Các loại câu hỏi:

Loại 1: Argumentative / Opinion / Agree or Disagree:

Câu hỏi chủ đề yêu cầu bạn đưa ra ý kiến ​​cá nhân của bạn đối với một phát biểu. Đảm bảo rằng ý kiến ​​của bạn được thể hiện rõ ràng và được hỗ trợ bởi một số giải thích có liên quan

Loại 2: Thảo luận / Thảo luận cả hai quan điểm:

Bạn sẽ nhận 2 quan điểm về một vấn đề xã hội và yêu cầu đưa ra quan điểm về cả hai quan điểm đó. Mỗi ý kiến ​​phải có cùng độ dài đoạn văn. Nếu họ hỏi về quan điểm cá nhân, bạn chỉ cần kết hợp nó trong bất kỳ đoạn văn nào.

Loại 3: Câu hỏi gồm 2 phần:

Bài kiểm tra có thể yêu cầu bạn chỉ ra các vấn đề và giải pháp hoặc ưu nhược điểm của một chủ đề cụ thể. Bạn cần dành ra 1 đoạn văn để nêu câu trả lời của mình cho mỗi phần của câu hỏi

2. Coherence and cohesion

Giám khảo sẽ tập trung vào cấu trúc bài luận của bạn tốt như thế nào. Coherence đòi hỏi sự phân chia và sắp xếp các ý tưởng, trong khi mấu chốt của Cohesion là tính nhất quán của các ý tưởng của bạn. Để đạt được điểm số cao, bạn nên:

+ Cách chia đoạn: 4 đoạn bao gồm Giới thiệu, Thân bài 1, Thân bài 2 và đoạn cuối là Kết luận.

+ Biết cách sử dụng một loạt các từ liên kết (firstly, lastly, thus, to sum up,…) trong ngữ cảnh phù hợp

+ Một  thân bài chỉ nên bao gồm tối đa 2 ý tưởng chính với một vài ý tưởng hỗ trợ được giải thích rõ ràng

+ Sắp xếp các ý tưởng của bạn một cách hợp lý

+ Các lý do và ví dụ nên được viết sau các ý tưởng chính 

3. Vốn từ vựng:

Giám khảo sẽ chấm bài luận của bạn tùy thuộc vào khả năng sử dụng từ vựng, cách diễn đạt, chính tả của bạn. Số lượng lỗi sai cũng sẽ được xem xét để đánh giá. Để đạt được điểm số mục tiêu, bạn nên:

 • Chỉ chọn những từ ngữ quen thuộc mà bạn đã chắc chắn về cách sử dụng của nó, không sử dụng từ vựng nâng cao mà không biết nghĩa và ngữ cảnh mà nó nên được sử dụng
 • Chú ý đến các cụm từ
 • Có thể sử dụng các từ đồng nghĩa và trái nghĩa để diễn giải, tuy nhiên, bạn không chỉ nên thay thế từng từ mà còn cố gắng chuyển đổi thành các cấu trúc mới của câu
 • Tránh mắc các lỗi: chính tả, sử dụng từ vựng
 • Hãy cẩn thận trong việc sử dụng ngôn ngữ. Trong bài viết học thuật, bạn được yêu cầu xây dựng bài luận của mình bằng ngôn ngữ trang trọng
 • Cố gắng học một số từ vựng chủ đề

4. Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác:

Giám khảo sẽ đánh giá kỹ năng viết của bạn xem bạn sử dụng cấu trúc câu linh hoạt như thế nào và độ chính xác trong cách sử dụng. Để hoàn thành một bài luận có điểm số cao, bạn nên:

 • Sử dụng linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp và các thì 
 • Đảm bảo tính chính xác của sự kết hợp giữa các thì và cấu trúc ngữ pháp.
 • Hãy thận trọng khi sử dụng dấu câu: KHÔNG sử dụng dấu chấm than và dấu chấm hỏi vì chúng thường được dùng trong văn nói
 • Tránh các lỗi ngữ pháp, đặc biệt là những lỗi cơ bản như mạo từ, danh từ số nhiều, danh từ không đếm được, trật tự từ, …

Các lưu ý khi làm bài:

+ Đọc câu hỏi và đề bài cẩn thận, dù cho đề bài có quen thuộc và bạn đã gặp ở đâu đó khi luyện tập

+ Phân tích đề bài và câu hỏi

+ Đưa ra các ý tưởng (brainstorm) cho bài viết ngay khi đọc xong đề bài

+ Sắp xếp ý tưởng vào từng đoạn văn sao cho phù hợp

+ Luôn viết dàn ý cho bài viết

+ Bạn không cần phải đóng vai một nhà chuyên gia về một lĩnh vực nào đó khi viết bài Task 2, giám khảo chỉ chấm điểm dựa trên cách bạn truyền tải ý tưởng của bạn bằng tiếng Anh học thuật

+ Hãy đảm bảo bài viết đi theo cấu trúc hợp lý cho từng dạng bài và có sử dụng từ vựng liên quan tới lĩnh vực được hỏi. Bằng cách viết này, bạn có thể giải quyết nhiều dạng đề khác nhau.

Xem thêm bài viết:

CHI TIẾT CÁCH LÀM BÀI IELTS WRITING TASK 1 ( Bar chart)

Top 10 sách IELTS Writing nên có trong tủ sách của bạn!

IELTS Writing Task 1 cho người mới bắt đầu chinh phục IELTS!

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM
🌟Với hơn 15 năm kinh nghiệm, 40 cơ sở tại 15 thành phố, đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng, tiếng Anh cấp 1,2,3 và luyện thi IELTS số 1 VN.
Hơn 30,000 học viên đã theo học tại RES
Hàng nghìn học viên đạt IELTS 7.5-8.5 IELTS, trong đó có Nghiêm Minh Hiếu – kỷ lục Việt Nam 14 tuổi đạt 8.5 IELTS, Lê Quốc Hùng 14 tuổi đạt 8.0 IELTS….
🌟 Đối tác xuất sắc nhất của Hội đồng Úc IDP 8 năm liên tiếp
🌟 Đối tác đồng sản xuất các chương trình truyền hình Giáo dục trên VTV7: “IELTS Master Show, 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày, Vui học tiếng Anh lớp 2, Trường học hạnh phúc”…
🌟 Website: www.res.edu.vn
🌟 Tài liệu tiếng Anh và luyện thi IELTS miễn phí: https://res.edu.vn/category/goc-tieng-anh/
🌟 Test IELTS Online miễn phí: https://res.edu.vn/category/test-ielts-online/
🌟 Youtube: https://www.youtube.com/IELTSRESEnglishSchool
🌟 Fanpage: https://www.facebook.com/LuyenThiIeltsSo1VietNam
🌟 Hotline: 0979043610 – 1900232325