fbpx

Thi Ielts trên máy tính – hình thức thi mới thu hút rất nhiều thí sinh

Bình chọn post

Hiện tại, hình thức thi IELTS trên máy tính đã chính thức có mặt tại IDP Education Việt Nam. Bên cạnh đó, bạn vẫn có thể lựa chọn bài thi IELTS trên giấy theo ý muốn.

Thi IELTS trên máy tính sẽ được tổ chức vào những ngày cố định và thời hạn đăng ký thi sẽ kết thúc 4 ngày trước khi kỳ thi diễn ra, tùy theo số lượng chỗ ngồi còn trống.

Lệ phí thi 4.750.000 VNĐ

Nếu lựa chọn hình thức thi mới này, thí sinh sẽ tham gia bài thi Nghe, Đọc và Viết hoàn toàn trên máy tính. Bài thi Nói vẫn sẽ được giữ nguyên với 15 phút thi trực tiếp với Giám khảo.

Ngoài ra, tất cả những yếu tố khác liên quan tới bài kiểm tra vẫn sẽ không thay đổi dù là bài thi được thực hiện trên máy tính hay trên giấy. Sau khi kỳ thi kết thúc, kết quả thi IELTS trên máy tính sẽ được trả về trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày bạn hoàn thành tất cả các phần của bài IELTS thay vì 13 ngày như thi bản giấy. Để đảm bảo tính bảo mật thông tin, kết quả của thí sinh không được thông báo qua tin nhắn điện thoại và thư điện tử.

Bất kể bạn chọn thi IELTS trên máy tính hay trên giấy, bạn đều sẽ nhận được bảng điểm IELTS chính thức (TRF) và có giá trị như nhau.

Các dạng câu hỏi trong bài thi Nghe IELTS trên máy tính sẽ giống với bài thi trên giấy và đều có thể sẽ xuất hiện ở một trong bốn phần của bài thi Nghe:

• Câu hỏi lựa chọn• Nối các thông tin• Xác định loại Bản kế hoạch, bản đồ, biểu đồ• Hoàn thành biểu mẫu (Form)• Hoàn thành ghi chú (Note) • Hoàn thành bảng số liệu (Table)• Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart)• Hoàn thành tóm tắt (Summary)• Hoàn thành câu (Sentence)• Câu hỏi với câu trả lời ngắn

Các dạng câu hỏi phần Đọc trong bài thi IELTS trên máy tính vẫn được giữ nguyên như trên bài thi trên giấy và có thể sẽ xuất hiện ở một trong ba phần của bài thi Đọc:

• Câu hỏi nhiều lựa chọn• Xác định thông tin (Đúng/Sai/Không được nhắc tới)• Xác định cách nhìn, luận điểm của người viết (Đúng/Sai/Không được nhắc tới)• Nối các thông tin• Nối tiêu đề• Nối đặc điểm• Nối câu kết thúc• Hoàn thành câu (Sentence)• Hoàn thành phần tóm tắt (Summary)• Hoàn thành ghi chú (Note)• Hoàn thành bảng (Table)• Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart)• Hoàn thành dán nhãn biểu đồ (Diagram label)• Câu hỏi với câu trả lời ngắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *