fbpx

Linking phrase và cách sử dụng để tăng Fluency trong IELTS Speaking

5/5 - (1 bình chọn)

Linking phrase là gì

“Linking phrase” trong tiếng Anh là cụm từ liên kết, được sử dụng để kết nối hai hoặc nhiều câu với nhau. Các linking phrase thường được sử dụng để cải thiện tính logic và sự liên kết giữa các ý tưởng trong văn bản. Một số ví dụ về linking phrases bao gồm: “however,” “on the other hand,” “in addition,” “therefore,” “as a result,” và “in conclusion.”

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn cấu tạo một bài nói hoàn chỉnh cho bất kì chủ đề nào của phần 2 – IELTS speaking. Các bạn có thể tham khảo các khóa học Ielts của RES để tham khảo nhé

Opening phrase + the first prompt

Đây là các cụm từ đầu tiên để bắt đầu trả lời một câu hỏi nào đó. Đặc biệt quan trọng trong khi bạn sử dụng kỹ năng speaking. Xem ví dụ minh hoa bên dưới

 • Ok then, I guess I could start off by answering who the person is..
 • Alright then, in response to the first question of who the person is…
 • So to begin with, in reply to the first question of who the person is…
 • So I suppose I should commence with the first aspect which is who the person is…
 • Initially the, I’d like to get started by looking at who the person is… 

Trước khi bỏ thêm câu nội dung, bạn cần bổ sung thêm cụm từ nối:

 • …and I think I would have to choose
 • …and I’d probably select…
 • …and the one I’d pick is
 • …and I’d have to go for
 • ..and my choice is going to be

Và câu mở đầu của bạn sẽ trọn vẹn như sau

“Ok, I’ll start the ball rolling by touching on the matter of who the person is, and I’d have to go for Jackie Chan for the reason that…”

Ý thứ 2 + the second prompt

Cụm câu thứ 2 kế sau câu 1 để trả lời câu hỏi from Card, chúng ta có các từ nối và cụm từ nối như sau

 • Going on to my next point which is why he is famous…
 • Continuing then with the next point of why he is famous…
 • Next then in response to the point of why he is famous…
 • Regarding the theme of why he is famous…
 • Now on the subject of why he is famous

Bạn giải thích ý của bạn bằng cách chèn thêm cụm từ nối

 • …and what I’d like to add here is that…
 • …and what I need to emphasize here is that…
 • …and what I ought to stress here is that…
 • …and the thing that needs to be highlighted here is that…
 • …and what I have to mention here is that…

Vậy, ý thứ 2 bạn sẽ nói như sau:

“Now concerning the matter of why he is famous and the thing that needs to be highlighted here is that he is a world-renowned martial arts film star.

Ý thứ 3 + câu hỏi thứ 3

 • Progressing to the subject of why I would like to meet this celebrity…
 • Moving onto the business of why I would like to meet this celebrity…
 • Drawing attention to the matter of why I would like to meet this celebrity…
 • Proceeding with the issue of why I would like to meet this celebrity…
 • Moving forward onto the area of why I would like to meet this celebrity…

Bây giờ bạn chèn thêm từ nối:

 • I would like to explain that…
 • You really have to understand that…
 • I suppose I should underline the fact that…
 • What I’d like to make clear is that …

Vậy, ý thứ 3 sẽ là:

“Moving onto the business of why I would like to meet this celebrity, the chief explanation would most likely be that I would probably ask him to teach me a few special Kung Fu tricks”. Sau đó bạn có thể dùng cụm từ nối khác để phát triển ý của mình thành câu dài hơn.

Ý thứ 4 + câu hỏi thứ 4 from card

Bạn sử dụng cụm từ nối cuối cùng trong phần nói

 • Finally then, if there’s time, I could deal with the last question of …
 • To end with, If I still have time, I could take care of the final question of…
 • As a final point, if time permits, I’d like to bring in the point of…
 • To cut a long story short, as my very last point, with reference to the question of…

Tóm lại, cấu trúc bài nói của bạn sẽ là

 • Linking phrase + prompt + linking phrase + details+ connective…