fbpx

Luyện thi listening ielts: Time

Bình chọn post

Trong phần luyện thi listening ielts, phần nghe về giờ có thể liên quan đến lịch học, lịch trình bay hoặc lịch trình tham quan…mà các bạn phải nghe thật chính xác.

Vì vậy các bạn muốn đạt điểm cao không thể bỏ qua phần học này.

Luyện thi listening: đọc, nói trả lời giờ thông dụng

Với các trả lời này bạn chỉ việc nói giờ trước phút sau theo số thứ tự đơn giản.

6:25 – six twenty-five

8:05 – eight O-five

9:11 – nine eleven

2:34 – two thirty-four

Với những phút < 10 các bạn nhớ đọc thêm số 0 trước số đó như ví dụ trên 05 đọc là Oh-five chứ không nên đọc five không.

Luyện thi listening ielts: Time

Luyện thi listening ielts: dùng khi số phút nhỏ hơn < 30

11:20 – twenty past eleven

4:18 – eighteen past four

Luyện thi listening ielts: Khi số phút lớn hơn > 30

2:35 – twenty-five to three --> 3 giờ kém 25

8:51 – nine to nine --> 9 giờ kém 9 phút

2:59 – one to three --> 3 giờ kém 1 phút

Tuy nhiên các bạn phải để ý khi nói giờ kém thì phải + 1 số giờ hiện tại lên và số phút sẽ lấy 60 – số phút hiện tại

Luyện thi listening ielts: Một số trường hợp đặc biệt

Khi số phút là 15 phút thì thay vì nói fifteen chúng ta sẽ sử dụng: a quarter /ˈk(w)ɔːtə/

Ví dụ:

7:15 – a quarter past seven --> 7 giờ 15 phút

12:45 – a quarter to one --> 13 giờ kém 15 phút

Khi số phút là 30 phút thì thay vì nói three-thirty chúng ta sẽ sử dụng: half /hɑːf/

Ví dụ:

3:30 – half past three

Luyện thi listening ielts: Time

Note: Trong trường hợp này chúng ta sẽ không sử dụng half to mà chỉ dùng half past

Khi giờ hiện tại là tròn không có số phút thì chúng ta sẽ sử dụng: O’clock

10:00 – ten o’clock --> 10 giờ đúng

5:00 – five o’clock --> 5 giờ đúng

1:00 – one o’clock --> 1 giờ đúng

Khi thời gian là 12 giờ chúng ta có thể sử dụng: twelve o’clock, midday, noon midnight tùy vào thời điểm.

Nếu sử dụng hệ giờ 12 giờ chúng ta sẽ phân biệt buổi sáng và chiều thông qua từ am: Buổi sáng, pm: buổi chiều

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

🌟 Đối tác xuất sắc nhất của Hội đồng Úc IDP 8 năm liên tiếp
🌟 Đối tác đồng sản xuất các chương trình truyền hình Giáo dục trên VTV7: “IELTS Master Show,…
🌟 Website: www.res.edu.vn
🌟 Hotline: 0979043610 – 1900232325