fbpx

Luyện thi listening ielts: giving directions

Bình chọn post

Các bạn đã bao giờ phải chỉ đường cho một người nước ngoài chưa? Hoặc đã bao giờ phải nhìn bản đồ và tự tìm đường cho bản thân mình chưa bằng tiếng Anh chưa?

Với phần luyện thi listening ielts thì kĩ năng nghe và tìm đường, cũng như chú thích trong bản đồ thì không quá khó, quan trọng là bạn phải bình tĩnh, theo dõi thật sát “bước chân” của người hướng dẫn, và đánh dấu ngay những gì bạn nghe được.

Luyện thi listening ielts: Cách hỏi đường

1. excuse me, could you tell me how to get to …? —> xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến … không?

2. excuse me, do you know where the … is? —> xin lỗi, bạn có biết … ở đâu không?

3. I’m sorry, I don’t know —> xin lỗi, tôi không biết

4. sorry, I’m not from around here —> xin lỗi, tôi không ở khu này

5. I’m looking for … —> tôi đang tìm …

6. are we on the right road for …? —> chúng tôi có đang đi đúng đường tới … không

7. is this the right way for …? —>đây có phải đường đi … không?

8.do you have a map? —> bạn có bản đồ không?

9. can you show me on the map? —> bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?

10. Where is the J super market,please? —> (Làm ơn cho biết siêu thị J ở đâu?)

11. Excuse me,where am i? —> (Xin lỗi,tôi đang ở chỗ nào?)

12. I have lost my way —> (Tôi đi lạc)

13. Excuse me,can you show me the way to the station,please? —> (Xin lỗi,làm ơn chỉ dùm tôi đường ra ga)

14. Is this the train for Hue? —> (Có phải tàu lửa đi Huế không?)

15. Please tell me the way to the waiting room —> (Làm ơn chỉ dùm tôi đường đi đến phòng đợi)

16. Please show me the way —> (Làm ơn chỉ đường giúp tôi)

17. Will you please tell me,where am i? —> (Làm ơn cho tôi biết tôi đang ở đâu?)

18. I don’t remember the street  —> (Tôi quên đường rồi)

19. Where is the police station? —> (Trụ sở công an ở đâu?)

20. Please tell me the way to the custom-office —> (Làm ơn chỉ giúp tôi đường đến cục hải quan)

21. Pardon me,can you tell me what this office is? —> (Xin lỗi ông có thể cho biết cơ quan gì đây không?)

22. Which way?  —> (Đi đường nào?)

23. Where do i turn? —> (Tôi phải rẽ ngã nào?)

24. What is this street? —> (Đường này gọi là gì?)

25. Where can i buy them? —> (Tôi có thể mua những thứ đó ở đâu?)

Luyện thi listening ielts: Cách chỉ đường

ExpressionNghĩa
Take/ go down/ go along/ go straight  X road/ street
Take the first on the left
Take the second on the right
Turn right/ left at the crossroads/ round about be on your right/ left
It’ll be behind/ next to/ opposite/ between …
It’ll be in the middle of/ in the center of/ in the corner of/…
Đi phố / đường X 
Rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên
Rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai
Đến ngã tư/ vòng xuyến(bùng binh) thì rẽ phải/ trái
Nó nằm ở bên phải/ trái
Nó sẽ ở đằng sau/ bên cạnh/ đối diện/ ở giữa …
Nó sẽ nằm ở giữa/ ở trung tâm/ ở góc của…

1. it’s this way —> chỗ đó ở phía này

2. it’s that way —> chỗ đó ở phía kia

3. you’re going the wrong way —> bạn đang đi sai đường rồi

4. you’re going in the wrong direction —> bạn đang đi sai hướng rồi

5. take this road —> đi đường này

6. go down there —> đi xuống phía đó

7. take the first on the left —> rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên

8. take the second on the right —> rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai

9. turn right at the crossroads —> đến ngã tư thì rẽ phải

10. continue straight ahead for about a mile —> tiếp tục đi thẳng khoảng 1 dặm nữa (1 dặm xấp xỉ bằng 1,6km)

11. continue past the fire station —>tiếp tục đi qua trạm cứu hỏa

12. you’ll pass a supermarket on your left —> bạn sẽ đi qua một siêu thị bên tay trái

13. keep going for another (hundred yards) —> tiếp tục đi tiếp thêm (100 thước) nữa

14. it’ll be … —> chỗ đó ở …

15. on your left —> bên tay trái bạn

16. on your right —>bên tay phải bạn

17. straight ahead of you —> ngay trước mặt bạn

18. Here it is —>  (Ở đây)

19. It’s over there —> (Ở đằng kia)

20. Go straight.Turn to the left —> (Hãy đi thẳng,rẽ bên trái)

21. Turn round,you’re going the wrong way —> (Hãy quay trở lại đi,ông nhầm đường rồi)

22. At the first cross-road,turn to the left —> (Tới ngã đường thứ nhất,rẽ trái)

23. Go straight ahead —> (Đi thẳng về phía trước)

24. Is there a bus station near hear? —> (Gần đây có trạm xe buýt nào không?)

Luyện thi listening ielts: giving directions

Luyện thi listening ielts: Chỗ đó cách đây bao xa

1. how far is it?  —> chỗ đó cách đây bao xa?

2. how far is it to …?   —> … cách đây bao xa?

3. how far is it to … from here?  —>   … cách đây bao xa?

4. is it far?  —>chỗ đó có xa không?

5. is it a long way?  —> chỗ đó có xa không?

6. it’s …                                      chỗ đó …          

not far                                     không xa         

quite close                              khá gần         

quite a long way                    khá xa         

a long way on foot                 khá xa nếu đi bộ         

a long way to walk                 khá xa nếu đi bộ         

about a mile from here         cách đây khỏng 1 dặm (1 dặm xấp xỉ bằng 1,6km)

7. How far am i from the ASIA commercial bank? —> (Tôi còn cách ngân hàng thương mại Á châu bao xa?)

8. You’re one hundred metres far from it. —> (Ông còn cách 100 m)

9. How long does it take to go on foot from here to the bookshop?  —> (Đi bộ từ đây tới nhà sách đó bao xa?)

Luyện thi listening ielts: Chỉ đường cho lái xe

1. follow the signs for (the town centre) —> đi theo biển chỉ dẫn đến trung tâm thành phố

2. continue straight on past some traffic lights —> tiếp tục đi thẳng qua đèn giao thông

3. at the second set of traffic lights, turn left  —> đến chỗ thứ 2 có đèn giao thông thì rẽ trái

4. go over the roundabout  —>  đi qua bùng binh

5. take the second exit at the roundabout   —> đến chỗ bùng binh thì đi theo lối ra thứ 2

6. turn right at the T-junction  —> rẽ phải ở ngã ba hình chữ T

7. go under the bridge —>đi dưới gầm cầu

8. go over the bridge  —> đi trên cầu

9. you’ll cross some railway lines —> bạn sẽ đi cắt qua một số đường ray

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

🌟 Đối tác xuất sắc nhất của Hội đồng Úc IDP 8 năm liên tiếp
🌟 Đối tác đồng sản xuất các chương trình truyền hình Giáo dục trên VTV7: “IELTS Master Show,…
🌟 Website: www.res.edu.vn
🌟 Hotline: 0979043610 – 1900232325