fbpx

Luyện thi ielts writing task 2 – topic education

Bình chọn post

Một topic được xuất hiện khá phổ biến trong Task 2 của luyện thi ielts writing với vô vàn dạng bài, khai thác gần như hết tất cả các khía cạnh của chủ đề này. Hôm nay, RES sẽ cùng phân tích cách viết bài và bài mẫu band 8 về topic này giúp bạn học tập dễ dàng hơn.

Phân tích topic Education trong luyện thi ielts writing Task 2

Những câu hỏi về chủ đề “Education” đa dạng theo hướng việc tài trợ cho trường học của chính phủ, phương pháp dạy và học ở phổ thông, quản lý trường học cũng như cách ứng xử trong môi trường sư phạm. Và những năm gần gây, xu hướng này dần dần liên kết những chủ đề có liên quan với nhau để kiểm tra khả năng tư duy của thí sinh. Đặc biệt có sự liên kết giữa “Education” và “Jobs and Career”.

Ở các dạng bài về “Education” liên quan đến “Jobs and Career”, có một luận điểm mà chúng ta sẽ dễ dàng đưa được vào trong bài đó là “trường học tạo ra môi trường đào tạo và học thuật cao, giúp học sinh, sinh viên có nhiều cơ hội để nhắm tới những vị trí cao hơn yêu cầu nhiều về khả năng tư duy và kiến thức chuyên ngành”. Đây là lợi thế cực lớn của giáo dục trường lớp mà những người không tham gia vào môi trường sư phạm khó có thể có được.

Chúng ta có thể đưa ra một số ví dụ thực tế như một số vị trí quản lý thường yêu cầu những người có bằng Thạc Sĩ (master’s degree) hoặc những người muốn thăng tiến trong công việc thường sẽ phải học chuyên sâu hơn về lĩnh vực họ đang theo đuổi (Cao học, Tiến sĩ, …). 

Bây giờ chúng ta đi vào từng bước làm bài và bài mẫu nhé.

Các bước viết bài

Chúng ta có đề bài như sau: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.

Bắt đầu phân tích:

TOPIC ANALYSIS

Keywords:

– studying at university or college: học đại học hoặc cao đẳng

– straight after school: ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông

– successful career: sự nghiệp thành công

– get a job: nhận việc

Discuss both views

Đây là bài ở dạng “discussion essay”, một trong các dạng bài phổ biến nhất ở luyện thi ielts writing task 2 này. Chúng ta cần phải đưa ra luận điểm về cả hai ý kiến trong bài này và chọn một ý kiến mà chúng ta đồng ý. Hãy xem thêm những lưu ý và dàn bài chung về dạng bài này tại đây.

Brainstorming:

Ở bài này chúng ta sẽ đi theo hướng đồng ý với hướng thứ nhất: “ủng hộ việc học đại học hoặc cao đẳng để có một sự nghiệp thành công”. Chúng ta sẽ cố gắng đưa ra được những ưu điểm của ý kiến thứ hai rồi mới đưa ra những ưu điểm của ý kiến mà chúng ta đồng ý để tăng phần thuyết phục và khách quan.

ESSAY PLAN

Mở bài:

Giới thiệu về ngắn gọn về để dẫn vào hai ý kiến trong đề. Đưa ra hai ý kiến và nêu lên quan điểm cá nhân rằng ta đồng ý với quan điểm thứ hai.

Đoạn thân bài 1:

Trong đoạn đầu tiên của phần thân bài, chúng ta sẽ đưa ra những ưu điểm của việc đi tìm việc ngay sau khi kết thúc phổ thông.

– Start earning money and become independent from your family: bắt đầu kiếm ra tiền và trở nên độc lập không phải dựa vào gia đình.

– Have opportunities to gain experience and learn skills: nhiều cơ hội để học hỏi thêm kinh nghiệm và học thêm nhiều kĩ năng mới.

Đoạn thân bài 2:

Trong đoạn này ta nêu ra những điểm mạnh của giáo dục sau phổ thông và đưa ra ý kiến cá nhân là đồng ý với suy nghĩ này.

– Some jobs require academic qualifications: một vài công việc lương cao hơn, vị trí cao hơn yêu cầu bằng cấp cao.

– Gain knowledge and be more competitive in the job market: có thêm nhiều kiến thức hơn và có lợi thế hơn khi xin việc.

Kết bài:

Tóm tắt lại các lý do ở trên và khẳng định lại rằng chúng ta đồng ý với quan điểm thứ hai.

EXECUTING ESSAY PLAN

Chúng ta đi vào cách khai triển ý và phát triển dàn bài thành một bài viết hoàn chỉnh qua một số bài tập nhé! Ở đây gồm có 3 dạng bài tập: nối câu với vai trò của câu trong đoạn văn, sắp xếp câu thành đoạn văn hoàn chỉnh và sửa lỗi sai. Các bạn có thể sử dụng các bài tập này như một gợi ý của IELTS Fighter để viết bài nhé!

a. MỞ BÀI:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:
________, a lot of teenagers find it difficult to choose between getting a job or continuing their ________ after__________ from high school. Even though there are some benefits of _______ straight after school, I believe that going to college or university is the _______ option.
Today Education Working Graduating Better

* Gợi ý làm bài:

Bài điền từ tập trung vào vốn vocabulary và collocations của chúng ta. Cách làm bài thường sẽ dựa vào việc xác định loại từ cần điền rồi loại trừ sau đó chọn bằng cách xét ý nghĩa. Đây là cách sẽ tiết kiệm thời gian nhất.

b. THÂN BÀI:

Sắp xếp câu thành đoạn văn hoàn chỉnh:

Đoạn 1:

1. Second, people who choose to start their career early instead of going to university or college can have more opportunities to gain real experience and learn exclusive skills for their jobs.

2. There are several reasons why people believe that getting a job is the better choice.

3. First, if people start to work at the age of 18, they could earn money on their own and be able to live independently without their parents’ financial support.

4. Therefore, this may bring out a good chance of getting promoted to higher positions such as managers or executives.

5. In fact, many students in Western countries tend to find a job after high school to afford their living.

Đoạn 2:

1. For many high-paying jobs such as statisticians, economists, and medical jobs, master’s degree is one of the most vital requirements.

2. On the other hand, I strongly believe that students would gain more benefits if they continue their studies.

3. Employers would prefer a person who has an adequate amount of knowledge to work efficiently with less training time.

4. Firstly, a plenty of employers might ask for high academic qualifications from people applying for some professional jobs.

5. Secondly, today job market is more competitive and a bachelor’s degree or master’s degree in your resumé can be a huge advantage compared to other applicants.

* Gợi ý làm bài:

Bước đầu tiên khi làm bài tập luyện thi ielts như thế này đó là phải biết được cấu trúc chung của đoạn thân bài trong bài discuss both views.

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm những từ nối đặc trưng cho các câu đó. Mỗi câu thường có các từ nối riêng đứng đầu câu như First, Firstly, First of all – Luận điểm phụ 1, Second, secondly – luân điểm phụ 2, các từ nối therefore, furthermore, moreover – đưa ra giải thích, thêm ý kiến hoặc kết quả dẫn dắt từ câu trước, for example, for instance – câu đưa ra ví dụ …

Đối với những câu không có từ nối, chúng ta bắt buộc phải hiểu nghĩa và đặt vào trong đoạn sao cho hợp lý nhất.

c. KẾT BÀI

Sửa lỗi sai trong đoạn văn:

For the above reasons, it seems to me that students with higher academic background is likely to become more success in pursue their dream jobs.

* Gợi ý làm bài:

Các lỗi sai thường đánh vào các phần ngữ pháp nhiều hơn là từ vựng bao gồm chia động từ sai, nhầm dạng của từ và một số trường hợp sai về giới từ cũng như cấu trúc cố định. Vì vậy, chúng ta có thể chú ý những điểm này để tìm ra lỗi sai trong bài.

Sau khi hoàn thành xong các bài tập trên, chúng ta có thể ghép các câu thành từng đoạn đầy đủ rồi kết hợp với nhau để tạo thành một bài viết hoàn chỉnh. Sau đây IELTS Fighter sẽ đưa ra đáp án của các bài tập trên theo dạng bài viết mẫu để các bạn có thể đọc và đối chiếu đáp án của bản thân nhé!

MODEL ESSAY topic Education

Today, a lot of teenagers find it difficult to choose between getting a job or continuing their education after graduating from high school. Even though there are some benefits of working straight after school, I believe that going to college or university is the better option.

There are several reasons why people believe that getting a job is the better choice. First, if people start to work at the age of 18, they could earn money on their own and be able to live independently without their parents’ financial support. In fact, many students in Western countries tend to find a job after high school to afford their living.

Second, people who choose to start their career early instead of going to university or college can have more opportunities to gain real experience and learn exclusive skills for their jobs. Therefore, this may bring out a good chance of getting promoted to higher positions such as managers or executives.

On the other hand, I strongly believe that students would gain more benefits if they continue their studies. Firstly, a plenty of employers might ask for high academic qualifications from people applying for some professional jobs. For many high-paying jobs such as statisticians, economists, and medical jobs, master’s degree is one of the most vital requirements.

Secondly, today job market is more competitive and a bachelor’s degree or master’s degree in your resumé can be a huge advantage compared to other applicants. Employers would prefer a person who has an adequate amount of knowledge to work efficiently with less training time.

For the above reasons, it seems to me that students with higher academic background are likely to be more successful in pursuing their dream jobs.

USED VOCABULARY AND COLLOCATIONS:

– Financial support: hỗ trợ tài chính

– Exclusive skills: kỹ năng đặc thù

– Academic qualifications: các trình độ học thuật

– High-paying jobs: các công việc lương cao

– Bachelor’s degree: bằng cử nhân

– Master’s degree: bằng thạc sĩ

– Resumé: hồ sơ xin việc

VOCABULARY 

– Analyze (v) /ˈæn.əl.aɪz/:  phân tích
Example: The scientít analyzed the raw date before making a conclusion.
Synonym: examine, inspect, study

– Compulsory (adj) /kəmˈpʌl.sər.i/: bắt buộc
Example: Maths and English were compulsory subjects at my school.
Synonym: obligatory, mandatory, essential

– Curriculum (n) /kəˈrɪk.jə.ləm/: chương trình học
Example: The university offers a common curriculum for all students.
Synonym: syllabus, course of study, program

– Degree (n) /dɪˈɡriː/: bằng cấp
Example: I am currently studying for a bachelor’s degree in Biology.
Synonym: diploma, qualification, certificate

– Higher education (n) /ˈhaɪ.ər//ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/: các bậc giáo dục cao hơn (sau phổ thông)
Example: More children are attending higher education after they finish school.
Synonym: college, university, tertiary education

– Inquisitive (adj) /ɪnˈkwɪz.ə.tɪv/: ham hiểu biết
Example: She was a very inquisitive student, always doing extra work after class.
Synonym: curious, inquiring

– Peer (n) /pɪər/: bạn cùng nhóm, cùng tuổi
Example: Students were under a lot of pressure to get along with their peers.
Synonym: associate, friends, companions

COLLOCATIONS

– To do/conduct/carry out research /tuː/ /duː/ /kənˈdʌkt/ /ˈkæri/ /aʊt//rɪˈsɜːtʃ/: làm nghiên cứu
Example: A scientist must carry out research carefully before publishing a science paper.

– To obtain qualifications /tuː//əbˈteɪn//ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃnz/: có trình độ, đạt được trình độ
Example: Universities provide their students with high level of education for them to obtain qualifications for their future career.

– Peer evaluation /pɪə(r)//ɪˌvæljuˈeɪʃn/: đánh giá bạn cùng nhóm 
Example: Professors will base on the whole team’s performance and peer evaluation to grade each member in the team.

– To have better job opportunities /tuː//hæv//ˈbet.ər/ /dʒɒb//ˌɒp.əˈtʃuː.nə.tiz/: có cơ hội việc làm tốt hơn
Example: A bachelor’s degree will not always help a fresh graduate have better job opportunities.

– To be obliged to /tuː//biː//əˈblaɪdʒd//tuː/: bị bắt phải làm gì đó
Example: When a child is obligied to study extremely hard, he will be likely suffered from continuous stress and depression.

– To be well-acquainted with /tuː//biː//wel//əˈkweɪn.tɪd//wɪð/: làm quen với, quen thuộc với
Example: Doing an internship during breaks will help teenagers be well-acquainted with the office life before they graduate.

 3 ĐỀ THAM KHẢO VÀ MODEL ESSAY BAND 8

1. ĐỀ 1: Some people are born other believe leadership can be learnt. Discuss both views and give your opinion

TOPIC ANALYSIS

KEY WORDS

– some, born to be leaders, or learnt → tài năng lãnh đạo là bẩm sinh hay qua học hỏi 

– discuss and give opinion → thảo luận và đưa ra ý kiến cá nhân 

Đoạn 1: Tài năng lãnh đạo là bẩm sinh 

• Một số người sở hữu những năng lực bẩm sinh giúp họ dễ dàng trở thành những nhà lãnh đạo giỏi 

• Tính cách hướng ngoại thường được cho là giúp mọi người trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả 

• Ngoài ra, người lãnh đạo cần phải thông minh để phân tích và tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả 

Đoạn 2: khả năng lãnh đạo có thể được học hỏi 

• Nói như vậy không có nghĩa là những người hướng nội và kém thông minh thì không thể lãnh đạo. 

• Để lãnh đạo các tổ chức khác nhau như công ty, nhà nước hay quân đội cần những kinh nghiệm khác nhau 

• Quan trọng hơn, trở thành lãnh đạo là một lựa chọn của mỗi người, chỉ cần quyết tâm dám đứng đầu thì một người có thể trở thành nhà lãnh đạo.

Bài mẫu band 8:

Bài mẫu band 8
Bài mẫu band 8


(314 words) 

ADVANCED VOCABULARY 

1. inborn virtures: những tư chất bẩm sinh 

2. persistence training: việc đào tạo một cách kiên trì 

3. musical gift: tài năng âm nhạc 

4. share common characteristics: chia sẻ những tính cách chung 


2. ĐỀ 2: Writing, reading and maths are the three major subjects. Some people think that disagree?

KEY WORDS

7. curb the global warming threat: giảm nhẹ nguy cơ nóng lên toàn cầu

8. yield an efficient environment protection scheme: đưa ra một chương trình bảo vệ môi trường hiệu quả

9. computer skill, fourth subject → kỹ năng máy tính nên được coi là một trong các môn học chính bên cạnh đọc, viết và toán

Đề bài agree or disagree → đồng ý hay không đồng ý

BRAINSTORMING

Mình sẽ viết theo hướng đồng ý

Đoạn 1: Tầm quan trọng của các môn đọc, viết, toán

• Môn đọc: kỹ năng đọc giúp người ta hiểu được ngôn ngữ viết, qua đó tìm hiểu sâu hơn về những lĩnh vực mà họ yêu thích

• Môn viết: kỹ năng viết giúp mọi người giao tiếp hiệu quả hơn trong cuộc sống hàng ngày

• Môn toán: giúp phát triển các kỹ năng tư duy logic, giải quyết vấn đề, qua đó, mọi người có thể giải quyết các vấn đề thực sự trong cuộc sống tốt hơn

Đoạn 2: Tầm quan trọng của kỹ năng sử dụng máy tính

• Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản giúp mọi người tận dụng tối đa được nguồn tài nguyên thông tin dồi dào trên mạng Internet

• Các kỹ năng máy tính cũng là một tiêu chí quan trọng giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn trong môi trường làm việc ngày nay

Model Essay band 8

ĐỀ 2 - Model Essay band 8
ĐỀ 2 – Model Essay band 8


(288 words)

ADVANCED VOCABULARY

1. the comprehension of written words: việc đọc hiểu ngôn ngữ viết

2. pursue any area of life: theo đuổi bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống

3. the intrinsic value: giá trị thực sự

4. nurture reasoning, analytical thinking: nuôi dưỡng tư duy phân tích, lý luận


3. Đề 3: Students leave high school without learning the way how to manage their money. What are the reasons and solutions of this issue?

ĐỀ 2 (2) - Model Essay band 8
ĐỀ 2 (2) – Model Essay band 8

ADVANCED VOCABULARY

1. financial education: giáo dục về tài chính

2. money management: quản lý tiền bạc

3. personal finance: tài chính cá nhân

4. critical financial values: những giá trị tài chính quan trọng

5. bad financial habits: những thói quen xấu liên quan đến tài chính

6. the embedding of financial literacy course: kết hợp những môn học liên quan đến tài chính

Các đề tham khảo

Đề 1:

The role of education is to prepare children for the modern world. Schools should cut art and music out of the curriculum so that children can focus on useful subjects such as information technology. To what extent do you agree?

Đề 2:

Some people think that education people are more valuable than people who have learned skills through experience. Do you think that educated people are the most valuable for society? What kind of skills can people learn through experience that can benefit society?

Đề 3:

Some people think that a person improves intellectual skills better when doing group activities. To what extent do you agree? Use specific details and examples to explain your view.

Đề 4:

Do you think it is better for students to work before their university study? Why? Use reasons and specific examples to support your choice.

Xem thêm bài học của quá trình luyện thi ielts:

LỘ TRÌNH HỌC IELTS

ĐỀ THI IELTS

HỌC IELTS CẤP TỐC

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

  • Với 15 năm thành lập trên 40 cơ sở toàn quốc
  • Chuyên đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng và luyện thi IELTS số 1 Việt Nam
  • Là Đối tác Xuất sắc nhất của Hội Đồng Úc (IDP) từ năm 2012 đến nay
  • Là trường Anh ngữ có số lượng Giáo viên chấm thi IELTS giảng dạy nhiều nhất Việt Nam
  • Hơn 55.000 Học viên theo học
  • Hơn 95% học viên đạt IELTS điểm mục tiêu và vượt qua điểm cam kết
  • Hàng nghìn học viên đạt 6.0 – 8.5 IELTS
  • Là Nhà bảo trợ chuyên môn và đồng sản xuất chương trình tiếng Anh của VTV7 (kênh truyền hình Giáo Dục VN)
  • Hotline: 1900232325 – 0979043610
  • Website: www.res.edu.vn