fbpx

Luyện thi ielts writing for beginner – writing task 1 dạng line graph

Bình chọn post

Line Graph – biểu đồ đường là một trong những dạng biểu đồ thường gặp trong luyện thi ielts writing task 1. Hôm nay chúng ta cùng luyện tập cách viết biểu đồ này nhé!

Structure cấu trúc của một bài viết Task 1 với 4 đoạn, mở đầu, 2 đoạn giữa và kết thúc.  

Step 1: Bắt đầu phân tích

The graph shows the percentage of single men in America, Vietnam, China from 2000 to 2020.

Bạn phân tích:

Đối tượng là?

Trục Ox?

Trục Oy?

Step 2: 

Sau đó ta có phân tích và paraphrase:

The graph shows the percentage of single men in America, Vietnam, China from 2000 to 2020.

in _____ of ________________________ (Oy)The graph  ___________  /kəmˈperz/ ______________________ (đối tượng) 

over a _________ period, ______________ (start) from 

Introduction:

The given line graph compares ______________________ in terms of _______________________________ over ________________________________

Step 3: 

 • Hai đường có xu hướng tăng, giảm, hay dao động?

 • Đường nào lớn hơn? 

__________ /ˌəʊvərˈɔːl/, it can (see) that both rates exp_r_enced a __________-ward trend during the period from 1920 to 2000. We can also see that although the two trends were similar in terms of __________ /dɪˈklaɪn/, the birth rate of the USA in most years was __________than that of China. 

Step 1: 

Chúng ta phân tích:

Body 1: China

+ 1920 – 1935: 

+ 1940 – 1945:

+ 1950:

+ 1955:

+ 1980-2000:

Body 1

China’s birth rate ……………. from around 10 percent in the 1920s to 15 percent in 1935. Then it fell …………….  to around 5 percent in both 1940 and 1945. It ……………. rapidly to a …………….  of 20 percent in 1950. After this it fell …………….  to less than 10 percent in 1955. Finally, it …………….  …………….  to about 2 percent in 1980 and remained at this level until 2000.

Step 2: Phân tích để có body 2:

– Body 2: USA

+ 1920 – 1940:

+ 1945: 

+ 1950:

+ 1960s:

+ 1980 – 2000:

Body 2:

Meanwhile, the US birth rate …………….  at around 12 percent from 1920 to 1940. It ………………. dramatically to under 5 percent in 1945. Next it …………….rapidly to a peak of about 15 percent in 1950. After 1950, it …………….gradually to about 12 percent in the 1960s and around 7 or 8 percent during the last 20 years of this period.

The line graph below shows the percentage of tourists to Scotland who visited four different attractions in Edinburgh

Step 1:

The line graph below shows the percentage of tourists to Scotland who visited four different attractions in Edinburgh.


→The ……………. line graph ……………………. the percentage of ……………. to certain places in Scotland namely Aquarium, Castle, Zoo and Festival from 1980 to 2010.

Step 2: 

✓ Hai đường có xu hướng tăng, giảm, hay dao động?

✓ Đường nào lớn hơn? 

It is clear that while the percentage of tourists visiting Castle and Zoo ……………………. , the opposite was true for Aquarium and Festival over the period shown. It is also …………………….  that Castle was the most popular tourist attraction in Scotland for most of the period.

Step 3:

Body 1: 

 In 1980, the percentage of visitors to Castle, which …………………….  at approximately 25%, was 2.5 times …………………….  than that to Zoo. During the period between 1980s and 1990s, the proportion of tourists visiting Castle increased dramatically and …………………….  a peak of 45% in 1995, before …………………….  declining to 30% in 2010. By contrast, before experiencing a rapid rise to 20% in the last year, the percentage of people visiting Zoo …………………….  around 10% from 1980 to 2000.

Body 2: 
In …………………….  of other places, in 1980, while there were 20% visitors to Aquarium, the figure for Festival stood at 30%. The period from 1980 to 1985 …………………….  a rapid rise in visitors to Aquarium to 35% and then the percentage steadily ……………………. to 10% in 2010.  Meanwhile, the …………………….  of tourist who visited Festival fluctuated slightly but in general decreased moderately to 25% at the end of the period.

Các bạn cùng xem hết video và luyện tập nha!

Xem thêm bài học:

Unit 17 – Task 2 – ‘Multiple/Two-part Questions’

Unit 15 – Task 2 – Dạng bài “Advantages & Disadvantages”

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

 • Với 15 năm thành lập trên 40 cơ sở toàn quốc
 • Chuyên đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng và luyện thi IELTS số 1 Việt Nam
 • Là Đối tác Xuất sắc nhất của Hội Đồng Úc (IDP) từ năm 2012 đến nay
 • Là trường Anh ngữ có số lượng Giáo viên chấm thi IELTS giảng dạy nhiều nhất Việt Nam
 • Hơn 55.000 Học viên theo học
 • Hơn 95% học viên đạt IELTS điểm mục tiêu và vượt qua điểm cam kết
 • Hàng nghìn học viên đạt 6.0 – 8.5 IELTS
 • Là Nhà bảo trợ chuyên môn và đồng sản xuất chương trình tiếng Anh của VTV7 (kênh truyền hình Giáo Dục VN)
 • Hotline: 1900232325 – 0979043610
 • Website: www.res.edu.vn