fbpx

Luyện thi ielts: Phát âm đuôi “ed”

Bình chọn post

Hệ thống Anh ngữ RES nhận ra rằng khá nhiều bạn thí sinh thường hay bị mất điểm ở chỗ phát âm “ed” vì chưa nắm rõ quy luật của nó nên lúc nào cũng đọc “id” cho tất cả các từ có quy tắc ở quá khứ.

Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến yếu tố chuẩn xác mà giám khảo đánh giá mỗi thí sinh vì đây là một đặc điểm phát âm cơ bản của phát âm.

Vậy phát âm đuôi ed gồm có những cách đọc như thế nào, hãy cùng RES tìm hiểu khi ôn luyện thi ielts nhé!

Luyện thi ielts: Tổng quan về đuôi “ed”

  • Có ba cách khác nhau để phát âm đuôi “ed” của một động từ có quy tắc ở quá khứ là /Id/t or /d/.
  • Cách chúng ta phát âm âm đuôi “ed” sẽ phụ thuộc vào âm cuối cùng của động từ đó. 
  • Lưu ý rằng là âm cuối, chứ không phải chữ cái cuối cùng nhé! Vì rất nhiều học sinh được bày mẹo là nhìn vào chữ cái cuối cùng của từ đó rồi suy ra phát âm “ed”. Điều này không đúng vì có rất nhiều từ có chữ cái cuối là chữ này, nhưng âm của nó lại kết thúc bằng một âm khác

Ví dụ: ‘decided’ Từ này sẽ được phát âm là /’decide-id’/ mặc dù chữ cái cuối cùng của từ này là “e” Điều này là vì phát âm đúng của từ này kết thúc bằng âm “d” /dɪˈsaɪd/. 

Luyện thi ielts: Cách phát âm đuôi ed

Luyện thi ielts: Phát âm đuôi “ed”
Cách phát âmQuy luậtVí dụ
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/Hoped /hoʊpt/Helped /kɔːft/Fixed /fɪkst/Washed /wɔːʃt/Catched /kætʃt/Asked /æskt/
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.Wanted /ˈwɑːntɪd/Added /æd/
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/Khi động từ có phát âm kết thúc là các âm còn lại /a/, /b/, /e/, /g/, /h/, /i/ , /j/, /l/, /m/, /n/ …Cried /kraɪd/Smiled /smaɪld/Played /pleɪd/

Lưu ý: Nếu một động từ có đuôi “ed” được sử dụng như tính từ trong câu, thì nó sẽ được phát âm là /ɪd/ bất luận âm cuối của từ đó là gì

Ví dụ:

 Vai trò là động từVai trò là tính từ
AgedHe aged quickly -> /d/An aged man -> /ɪd/
BlessedHe blessed me /t/A blessed nuisance /ɪd/

Luyện thi ielts: Bài tập thực hành

Bài tập 1: Điền cách phát âm đuôi “ed” của mỗi từ sau vào chỗ trống

1. cooked → ______

2. showed → ______

3. washed → ______

4. listened → ______

5. asked → ______

6. moved → ______

7. played → ______

8. answered → ______

9. needed → ______

10. acted → ______

Bài tập 2: Điền phát âm đúng của các từ được bôi đạm. Viết (T) với âm “t”, (ID) cho âm “id”, và (D) cho âm “d”.

Example: We wrapped the Christmas presents last night. ____T____

1. I laughed at the joke. __________

2. Our work is finished. __________

3. The snake killed the mouse. __________

4. The teacher helped the student. __________

5. When I was younger, I wanted to walk on the moon. __________

6. We hiked to the top of the mountain. __________

7. James rented his apartment. __________

8. We can’t go swimming because the pool is covered. __________

9. That old house is haunted. __________

10. We hunted for her keys, but could not find them. __________

Answer Key

Bài tập 1

1. cooked → [t]

2. showed → [d]

3. washed → [t]

4. listened → [d]

5. asked → [t]

6. moved → [d]

7. played → [d]

8. answered → [d]

9. needed → [ɪd]

10. acted → [ɪd]

Bài tập 2

1. T2. T3. D4. T5. ID6. T7. ID8. D9.ID10.ID

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM
🌟Với hơn 15 năm kinh nghiệm, 40 cơ sở tại 15 thành phố, đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng, tiếng Anh cấp 1,2,3 và luyện thi IELTS số 1 VN.
🌟 Đối tác xuất sắc nhất của Hội đồng Úc IDP 8 năm liên tiếp
🌟 Đối tác đồng sản xuất các chương trình truyền hình Giáo dục trên VTV7: “IELTS Master Show,…
🌟 Website: www.res.edu.vn
🌟 Hotline: 0979043610 – 1900232325