fbpx

Luyện thi ielts với chủ đề health: writing task 2

Bình chọn post

Trong bài viết dưới đây, RES sẽ chia sẻ chi tiết cách viết mở bài luyện thi ielts writing task 2 cho người mới bắt đầu với chủ đề Health sao cho nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Topic Health – Bài mẫu Writing Task 2

Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. Discuss both these views and give your own opinion.

Dịch đề: Một số người nói rằng cách tốt nhất để cải thiện sức khỏe cộng đồng là tăng số lượng các trang thiết bị thể thao. Tuy nhiên, một số người khác lại nói rằng việc này hầu như không có tác động gì lên sức khỏe cộng đồng và cần phải có các biện pháp khác. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Outline

Mở bài: Paraphrase lại đề và nêu ý kiến bạn đồng ý với quan điểm nào?

Thân bài 1: Nêu lý do tại sao 1 số người nghĩ rằng cách tốt nhất để cải thiện sức khỏe cộng đồng là tăng số lượng các trang thiết bị thể thao.

Thân bài 2: Nêu lý do tại sao bạn nghĩ rằng việc này hầu như không có tác động gì lên sức khỏe cộng đồng và cần phải có các biện pháp khác.

Kết bài: Paraphrase lại mở bài là xong.

Nghĩ ý tưởng & từ vựng cho thân bài

Các cụm từ hay được gạch chân và in đậm

Body 1:  Reasons why some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities.

 • people’s health has been greatly enhanced thanks to participation in sports facilities
 • the increasing popularity of gym classes or sports clubs gives people more chances to improve their health.
 • example: more yoga classes → more people would take part in this physical activity.

Body 2: Reasons why I think this would have little effect on public health and that other measures are required.

 • many people who paid for an annual gym membership failed to go entirely after just one month → increasing the provision of sports amenities would have little impact on public health
 • it is more important to educate citizens about basic health awareness.
 • example: when a child knows more about the adverse effects of smoking → be less likely to smoke

Dịch ý tưởng & từ vựng

Thân bài 1: Lý do tại sao một số người nói rằng cách tốt nhất để cải thiện sức khoẻ cộng đồng là tăng số cơ sở thể thao.

 • sức khoẻ con người đã được nâng cao rất nhiều nhờ việc tham gia vào các cơ sở thể dục thể thao
 • sự phổ biến ngày càng tăng của các lớp tập thể dục thể thao hoặc các câu lạc bộ cung cấp cho người dân nhiều cơ hội để cải thiện sức khỏe của họ.
 • ví dụ: nhiều các lớp học yoga → nhiều người sẽ tham gia hoạt động này

Thân bài 2: Lý do tại sao tôi nghĩ rằng điều này sẽ có ít ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và nên có các biện pháp khác.

 • nhiều người đã trả tiền cho thẻ thành viên phòng tập thể dục trong 1 năm nhưng lại không thể đi tập đầy đủ và đã nghỉ sau một tháng tham gia → việc tăng cường cung cấp các tiện nghi thể thao sẽ có ít ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng
 • điều quan trọng hơn là giáo dục công dân về nhận thức về sức khoẻ cơ bản.
 • Ví dụ: khi một đứa trẻ biết nhiều hơn về những tác động bất lợi của việc hút thuốc → ít có khả năng hút thuốc hơn

Áp dụng Outline và Ý tưởng & Từ vựng trên để hoàn thành bài viết

It is argued that providing more sports centres or health clubs would be the most effective method for improving public health. From my point of view, however, proper health education would be a better measure.

On one hand, people’s health has been greatly enhanced thanks to participation in sports facilities. It is an undeniable fact that fitness levels are increased by taking part in physical activities such as doing daily exercise or playing sports.

Therefore, the increasing popularity of gym classes or sports clubs gives people more chances to improve their health. After a hard day at work, many residents in my neighbourhood attend evening yoga classes in order to keep fit and stay healthy.

On the other hand, I would argue that increasing the provision of sports amenities would have little impact on public health. This can be explained by the fact that many people who paid for an annual gym membership failed to go entirely after just one month.

Therefore, I think that it is more important to educate citizens about basic health awareness. A person would easily avoid some potential health problems if he is equipped with sufficient basic knowledge about medicine and health care.

For example, when a child knows more about the adverse effects of smoking, he might be less likely to take up this bad habit in his adulthood. Public campaigns and health protection programmes, thus, should be promoted so that people know how to protect their health effectively.

In conclusion, the growing prevalence of sports facilities has brought a wide range of health benefits for people; yet, I personally believe that raising public awareness through health campaigns would have a more positive impact on improving people’s health.

Từ vựng & Cấu trúc hay

 • proper health education: giáo dục sức khỏe tốt
 • greatly enhanced: được nâng cao đáng kể
 • It is an undeniable fact that: có 1 sự thật không thể phủ nhận là
 • fitness levels: mức độ thể chất
 • gives people more chances to: cho người ta nhiều cơ hội hơn để làm gì
 • keep fit: giữ dáng
 • stay healthy: khỏe mạnh
 • sports amenities: các cơ sở thể thao
 • an annual gym membership: thể tập gym 1 năm
 • educate citizens about: giáo dục người dân về vấn đề gì
 • basic health awareness: nhận thức về sức khỏe cơ bản
 • potential health problems: những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn
 • equipped with sufficient basic knowledge about: được trang bị với kiến thức cơ bản đầy đủ về vấn đề gì
 • the adverse effects of: những ảnh hưởng có hại của
 • take up this bad habit: tập thành thói quen xấu này
 • Public campaigns: những chiến dịch cộng đồng
 • health protection programmes: những chương trình bảo vệ sức khỏe
 • raising public awareness: nâng cao ý thức cộng đồng

CÁC CỤM TỪ ĐỒNG NGHĨA

bai-mau-writing-task-2

Các từ/ cụm từ đồng nghĩa RES sử dụng trong bài

Trên đây chính là bài mẫu IELTS Writing Topic Health.

Xem thêm bài viết:

Top 10 sách IELTS Writing nên có trong tủ sách của bạn!

Top 10 sách IELTS Writing nên có trong tủ sách của bạn!

IELTS Writing Task 1 cho người mới bắt đầu chinh phục IELTS!

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM
🌟Với hơn 15 năm kinh nghiệm, 40 cơ sở tại 15 thành phố, đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng, tiếng Anh cấp 1,2,3 và luyện thi IELTS số 1 VN.
Hơn 30,000 học viên đã theo học tại RES
Hàng nghìn học viên đạt IELTS 7.5-8.5 IELTS, trong đó có Nghiêm Minh Hiếu – kỷ lục Việt Nam 14 tuổi đạt 8.5 IELTS, Lê Quốc Hùng 14 tuổi đạt 8.0 IELTS….
🌟 Đối tác xuất sắc nhất của Hội đồng Úc IDP 8 năm liên tiếp
🌟 Đối tác đồng sản xuất các chương trình truyền hình Giáo dục trên VTV7: “IELTS Master Show, 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày, Vui học tiếng Anh lớp 2, Trường học hạnh phúc”…
🌟 Website: www.res.edu.vn
🌟 Tài liệu tiếng Anh và luyện thi IELTS miễn phí: https://res.edu.vn/category/goc-tieng-anh/
🌟 Test IELTS Online miễn phí: https://res.edu.vn/category/test-ielts-online/
🌟 Youtube: https://www.youtube.com/IELTSRESEnglishSchool
🌟 Fanpage: https://www.facebook.com/LuyenThiIeltsSo1VietNam
🌟 Hotline: 0979043610 – 1900232325