fbpx

Luyện speaking ielts: used to, be used to, get used to

Bình chọn post

Cấu trúc Be used to, Used to V, Get used to trong tiếng Anh nhìn chung khá giống nhau nên một số bạn thường bị nhầm lẫn khi phân biệt và làm bài tập ngữ pháp.

Do đó, trong bài viết này RES sẽ giúp bạn phân biệt dễ dàng khi luyện speaking ielts nhé!

Luyện speaking ielts: Cấu trúc Used to

“Used to” có nghĩa là đã từng làm 1 việc gì đó trong quá khứ

Công thức

Khẳng địnhS + used to + V.
Phủ địnhS + did not + use to + V
Nghi vấnDid + S use to + V?
Luyện speaking ielts: used to, be used to, get used to

Ex:

 • used to play tennis a lot, but I don’t play very much now.
  Tôi từng chơi môn quần vợt nhiều lắm, nhưng bây giờ tôi không chơi nữa.
 • Tam used to spend a lot of money on clothes. These days he can’t afford it.
  Tam từng tiêu rất nhiều tiền cho quần áo. Hiện nay anh ấy không thể chi trả cho khoản ấy nữa.

Lưu ý:

 1. Phủ định của cấu trúc used to V có thể được viết dưới dạng used not to V. Ví dụ:
  use not to go swimming.
  She use not to drink that much coffee.
 2. Không có thì hiện tại với cấu trúc used to+ V. Để nói về thói quen trong hiện tại, chúng ta dùng các trạng từ tần suất (usually, always, often, never,…)
 3. Used hay use?
  Khi trong câu không có “did”, ta dùng “used to” (có d)
  Khi trong câu có “did”, ta dùng “use to” (không có d)

Khi used to có trong bài Listening IELTS

Nếu câu hỏi đang hỏi về hiện tại (currently, now). Khi các bạn nghe những cụm từ “used to” thì nên lưu ý rằng thông tin ngay sau đó có thể là thông tin bẫy.

Ví dụ: Where is the statue of Diane Gosforth?

Bài nghe: The statue has been moved. It used to be close to the south gate, but it’s now immediately to the north of the lily pond, almost in the centre of the park.

Như vậy, khu vực phía nam (south gate) là một thông tin bẫy, vì tượng tại từng được đặt gần đấy. Các bạn cần tập trung vào thông tin phía sau.

Áp dụng Used to trong bài luyện speaking IELTS

Trong IELTS Speaking, từ những câu hỏi đầu tiên của Part 1, giám khảo có thể hỏi các bạn về quá khứ những chủ đề về công việc, gia đình, sở thích, … Do đó, “Used to” là một cấu trúc được dùng phổ biến khi các bạn diễn đạt một ý tưởng về quá khứ.

 • Did you walk more or less when you were young?
  => To be honest, I used to walk more in the past.
 • Did you go to the zoo when you were a child?
  => Frankly speaking, I used to go to the zoo when I was in elementary school.
 • Did you have any science classes in elementary or high school?
  => Honestly, I used to have science lessons in high school.

Luyện speaking ielts: Cấu trúc Be used to V-ing

Cấu trúc be used to V-ing được dùng để diễn tả ai đó đã từng làm 1 việc gì đó nhiều lần và đã có kinh nghiệm, không còn lạ lẫm với việc đó nữa.

Công thức

Khẳng địnhS + be (is, are,…) + used to + V-ing/Noun.
Phủ địnhS + be (is, are,…) + not + used to + V-ing/Noun.
Nghi vấnBe (is, are,…) + S + used to + V-ing/Noun?

Ex:

 • am used to the weather in this country.
  Tôi đã quen với thời tiết của đất nước này.
 • She is used to driving on the left.
  Cô ấy quen với việc lái xe bên phía trái.

So sánh 2 cấu trúc:

 • used to live alone.
  Tôi từng ở một mình. (tức hiện nay tôi không ở một mình nữa)
 • am used to living alone.
  Tôi đã quen với việc ở một mình.

Luyện speaking ielts: Cấu trúc Get used to V-ing

Cấu trúc get used to V-ing được dùng để diễn tả ai đó đang dần quen 1 vấn đề hoặc sự việc nào đó. 

Khẳng địnhS + get used to + V-ing/Noun.
Phủ địnhS + do not get used to + V-ing/Noun.
Nghi vấnDo + S get used to + V-ing/Noun?

Lưu ý

 1. Cả hai cấu trúc “be used to” và “get used to” đều theo sau bởi danh từ hoặc danh động từ (động từ đuôi -ing)
 2. Be used to” và “get used to” có thể dùng ở tất cả các thì, chia động từ phù hợp cho từng thì. Ví dụ:
  – You will soon get used to living alone.
  – When we lived in Bangkok, we were used to hot weather.
  – I have been getting used to snakes for a long time.

Luyện speaking ielts: Bài tập

Bài tập 1: Điền từ vào chỗ trống

 1. Did they … to let you smoke in cinemas?
 2. I didn’t … to do much skiing.
 3. I hardly ever … to have time for going out.
 4. John didn’t … to like Mary when they were teenagers.
 5. There … to be a lake here years ago.
 6. They … not to let women join this club.
 7. We … to walk to school when we were children.
 8. We never … to have electricity in our house.
 9. When … they to live here?
 10. Why did you … to use this old photocopier?

Đáp án

1. use
2. use
3. used
4. use
5. used 
6. used
7. used
8. used
9. did … use
10. use 

Bài tập 2: Chọn cấu trúc câu

 1. At first the employees didn’t like the new open-space office, but in the end they (got used to/get used to/are used to) it.
 2. Don’t worry, it’s a simple program to use. You (are used to/will get used to/used to use) it in no time, I’m sure.
 3. He (was used to reading/used to read/got used to reading) several books a month, but he doesn’t have time any more.
 4. I’m afraid I’ll never (get used to living/used to live/got used to living) in this place. I simply don’t like it and never will.
 5. Mr Lazy was shocked when he joined our busy company because he (wasn’t used to/didn’t use to) doing much work everyday.
 6. We were surprised to see her driving – she (got used to driving/was used to driving/didn’t use to drive) when we first met her.
 7. When I had to commute to work every day I (used to get up/used to getting up) very early.
 8. When I started to work here I needed a lot of help, but now I (am used to doing/ ued to do/get used to doing) all the work on my own.
 9. When Pete Smith was the head of our office everything (got used to be/used to be/was used to being) well organized. Now it’s total chaos here.
 10. Whenever we came to Coventry we always (used to stay/got used to staying) in the Central Hotel. We loved it.

Đáp án

1. got used to
2. will get used to
3. used to read
4. get used to living
5. wasn’t used to
6. didn’t use to drive
7. used to get up
8. am used to doing
9. used to be
10. used to stay

Hy vọng rằng những chia sẻ về cấu trúc used to, be used to, get used to trong tiếng Anh trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tiếng Anh nói chung và quá trình luyện speaking ielts nói riêng.


HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – ĐÀO TẠO IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

 • Với 14 năm thành lập trên 40 cơ sở toàn quốc
 • Chuyên đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng và luyện thi IELTS
 • Là Đối tác Xuất sắc của Hội Đồng Úc (IDP) từ năm 2012 đến nay.
 • Hơn 95% học viên đạt IELTS điểm 7.0 – 8.5 vượt mục tiêu cam kết.
 • Hơn 55.920 Học viên RES đã đạt 6.5 – 8.5 IELTS.

=====

🌟 Hotline: 1900232325 – 0979043610
🌟 Website: www.res.edu.vn

.
.
.
.