fbpx

Luyện speaking IELTS: cấu trúc as soon as 

Bình chọn post

Cấu trúc as soon as có nghĩa Tiếng Việt là “ngay khi”. Đây là cấu trúc thuộc liên từ phụ thuộc và được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra ngay sau hành động khác.

As soon as là một cụm từ khá hay được sử dụng trong tiếng anh hằng ngày và có tính ứng dụng cao trong việc luyện speaking ielts.

Chúng ta cùng tìm hiểu xem cách sử dụng As soon as trong tiếng Anh nhé!

Luyện speaking ielts: Diễn tả hai hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ

Công thức:

S1+V(ed/2)1 as soon as S2+ V(ed/2)2 As soon as S2 + V(ed/2)2, S1 + V(ed/2)1

Trong đó, S2+V(ed/2)2 là mệnh đề điều kiện.

Ex: I cooked some dishes for my mother as soon as I came home.As soon as I came home, I cooked some dishes for my mother.

Luyện speaking ielts; Diễn tả hai hành động nỗi tiếp nhau sẽ xảy ra trong tương lai

Công thức:

S1+will +V1 as soon as S2+V2 As soon as S2+V2, S1+will+V1

Ex: John will call you as soon as he arrives.As soon as John arrives, he will call you.

Luyện speaking ielts: As soon as possible (ASAP)

As soon as possible (ASAP)

Môt cụm từ hữu dụng không thể bỏ quả đó là As soon as possible (ngay khi có thể). Cụm từ này được sử dụng khá nhiều trong tiếng anh hằng ngày nhưng nó chỉ được đặt cuối câu và thường được sử dụng để nhắc nhở hay một hành động sẽ diễn ra trong tương lai.

Ex: Jack will call me as soon as possible.Please reply to my email as soon as possible.

Luyện speaking ielts: Bài tập thực hành – Chia động từ trong ngoặc

 1. As soon as I … , I will call you (arrive)
 2. She immediately gave Jack a hug as soon as she… Jack (meet)
 3. My little dog barked as soon as I … home (get)
 4. I think his mom will burst into tears as soon as he … hears his present. (give)
 5. As soon as Jack … his daughter, she vomited. (spoon-feed)
 6. I … you know as soon as possible. (let)
 7. Cody will propose his fiancee as soon as he … ( get promoted)
 8. The security officer immediately checked my body temperature as soon as I … the supermarket (enter)

Đáp án:

 1. As soon as I arrived , I will call you.
 2. She immediately gave Jack a hug as soon as she met Jack.
 3. My little dog barked as soon as I got home (get)
 4. I think his mom will burst into tears as soon as he gives her his present.
 5. As soon as Jack spoon-fed his daughter, she vomited.
 6. will let you know as soon as possible.
 7. Cody will propose his fiancee as soon as he gets promoted.
 8. The security officer immediately checked my body temperature as soon as I entered the supermarket.

Chúc các bạn học tập tốt với cách sử dụng As soon as khi ôn luyện speaking ielts.

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – ĐÀO TẠO IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

 • Với 14 năm thành lập trên 40 cơ sở toàn quốc
 • Chuyên đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng và luyện thi IELTS
 • Là Đối tác Xuất sắc của Hội Đồng Úc (IDP) từ năm 2012 đến nay.
 • Hơn 95% học viên đạt IELTS điểm 7.0 – 8.5 vượt mục tiêu cam kết.
 • Hơn 55.920 Học viên RES đã đạt 6.5 – 8.5 IELTS.

=====

🌟 Hotline: 1900232325 – 0979043610
🌟 Website: www.res.edu.vn

.
.
.
.