fbpx

Học ielts online: làm chủ section 2

Bình chọn post

Học ielts online section 2 lại là 1 cơ hội để các bản cải thiện điểm số Listening của mình, bởi độ khó thấp hơn 2 phần sau.

Phần 2 chưa động với các lĩnh vực chuyên biệt nhiều mà chủ yếu mang tính giới thiệu, hướng dẫn, chỉ đường – những chủ đề sử dụng các từ vựng gần gũi.

Học ielts online: Giới thiệu Section 2

Các nội dung của phần thi này thường là các tình huống giới thiệu hay hướng dẫn về một địa điểm hoặc chỉ đường.

So với section 1, tốc độ nói trong phần này có nhanh hơn một chút, đồng thời các từ và câu cũng ít nhiều được paraphrase.

Section 2 được chia làm 2 phần nghe, vì vậy các bạn nên cố gắng đọc kĩ hơn các thông tin, đồng thời dự đoán cách paraphrase của các thông tin trước khi bắt đầu.

Đặc biệt cần nắm vững các cụm từ chỉ đường đi và hướng đi, các giới từ chỉ vị trí để dễ nắm bắt bài nghe.

Học ielts online: Các dạng bài

– Xác định vị trí trên bản đồ

– Điền từ để hoàn thành quy trình

– Điền từ vào bảng

– Điền từ hoàn thành câu

Học ielts online: Cách thức làm bài

B1. Đọc đề bài để xem số từ cần điền (phần luôn được viết in hoa trong đề bài – NO MORE THAN … WORD(S))

B2: Đọc và gạch chân keywords

  • Dạng bản đồ: dạng bản đồ có ít từ nên dễ theo dõi. Các bạn nên chú ý

+ Vị trí bắt đầu/ vị trí đang đứng

+ Các con đường, tòa nhà đã có tên sẵn trong bài

  • Dạng điền từ: Các bạn nên chú ý tới các động từ, danh từ như một thông tin quan trọng trong bài. Lưu ý rằng keywords không nên gạch quá 3 từ.

B3. Xác định dạng từ cần điền

  • Dựa vào từ liền trước và liền sau để đoán dạng từ (danh, động, tính, trạng từ)
  • Đối với danh từ, các bạn cần chú ý xem có nên thêm s/es không, dựa vào mạo từ a/an/the để xác định số ít/ số nhiều

B4. Tập hợp synonyms

Các bạn nên tìm các synonyms của các từ trong bài trước khi nghe.

Vì là một phần nghe tạo cơ hội cho các bạn lấy điểm, nên đề thi sẽ không đánh đố nhiều tới mức các bạn phải paraphrase hoàn toàn. Chỉ cần thay thế một số từ vựng trong đề bài như một cách dự đoán bài nói và dễ theo dõi thông tin hơn.

Học ielts online: Ví dụ section 2

Đề bài: No more than 3 words

No.KeywordsKeyAnalysis
11Development, not been used, over… has been lying unused for more than a decadeNghe thấy tín hiệu: the exhibition about the development …Not been used = unusedOver  = more than
12Build, training centre, and… build a training centre and a small business parkCả câu không bị thay đổi từ và cách diễn đạt à cụm từ ngay sau “and a” là đáp án
13Sponsorship, received, a number of… we have secured sponsorship from local organizationsHave sponsorship = sponsorship has been receivedA number of + Ns à thêm “s” vào sau đáp án
14Main entrance, streetIf we start here at the bottom, you can see Parkside StreetDấu hiệu chỗ đang đứng: “You are here, entrance, station,..”At the bottom = Main entrance
15Block of, main entranceOn the left of the entrance… there will be a block of 40 studio flatsDấu hiệu cho câu tiếp theo là dựa vào câu trước: địa điểm được nhắc đến là “Main entrance” è địa điểm cần điền nằm bên trái à left
16(Dự đoán: centre, crossroad)Here in the centre of the park will have an ornamental lake …Centre of the park è bắt đầu tập trung nghe ô cần điền
17Outdoor(Dự đoán: right, northeast, next to/ beside Sports area)…will be an outdoor swimming poolNghe thấy “top right-hand corner” là tín hiệu đến khu vực của ô 17, nghe tiếp sẽ có “large sports area”, và “beside” à cạnh “large sport area” là điểm cần tìm
18Walled(Dự đoán: top left-hand corner)In the top left-hand corner, a walled flower garden is planned… just below the walled gardenBên trên có “top right-hand corner” à dự đoán có “left-hand corner”“Walled (flower) garden” được nhắc lại 2 lầnĐáp án: (flower) garden
19For children, block ofAbove the block of flats there will be a play area for childrenDấu hiệu ban đầu: in the bottom left-hand corner
20Workshop, bottom, right(Dự đoán: bottom right-hand corner)In the bottom right-hand corner of the park there will be a cafeDấu hiệu: bottom right-hand corner

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – LUYỆN THI IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

🌟 Đối tác xuất sắc nhất của Hội đồng Úc IDP 8 năm liên tiếp
🌟 Đối tác đồng sản xuất các chương trình truyền hình Giáo dục trên VTV7: “IELTS Master Show,…
🌟 Website: www.res.edu.vn
🌟 Hotline: 0979043610 – 1900232325