Trung tâm luyện thi Ielts Res Trần Não, Quận 2

Chi nhánh luyện thi Ielts Res Trần Não, Quận 2 là một trong những cơ sở tiếng Anh đầu tiên trực thuộc trung tâm anh ngữ Res tại khu vực TP Hồ Chí Minh. Trung tâm có địa chỉ tại 280 Đường Trần Não, Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các khóa học tại Res Trần Não, Quận 2

 • Khóa học Ielts General (định cư)
 • Khóa học Ielts cấp tốc
 • Khóa học Ielts 1 kèm 1
 • Khóa học tiếng Anh dành cho trẻ em

Giờ hoạt động

 • Chủ Nhật: 8:00–21:30
 • Thứ Hai: 8:00–21:30
 • Thứ Ba: 8:00–21:30
 • Thứ Tư: 8:00–21:30
 • Thứ Năm: 8:00–21:30
 • Thứ Sáu: 8:00–21:30
 • Thứ Bảy: 8:00–21:30

Thông tin liên hệ Res Trần Não, Quận 2

 • Hotline: 0979 043 610
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: 280 Đường Trần Não, Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.