fbpx

Cách trả lời “ấn tượng” trong IELTS Speaking Part 1

Cách trả lời gây ấn tượng trong ielts speaking part 1
Bình chọn post

IELTS Speaking Part 1 là phần thi tương đối đơn giản và dễ lấy điểm trong bài thi IELTS. Do đó, Trung tâm Anh ngữ RES chỉ bạn cách trả lời gây ấn tượng và dễ áp dụng nhất.

CÁCH BẮT ĐẦU CÂU TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

Với IELTS Speaking Part 1, tuỳ vào loại câu hỏi mà có những cách bắt đầu câu trả lời khác nhau:

Câu hỏi dạng Yes – No:

Thay vì đơn thuần trả lời câu hỏi này bằng “Yes, I do” hay “No, I don’t” thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cấu trúc câu sau đây để trả lời một cách tự nhiên và đa dạng hơn:

YES ANSWER

 • Of course
 • Without a doubt
 • Absolutely
 • Totally
 • For sure
 • I believe so

NO ANSWER

 • I don’t think so.
 • Unfortunately, no.
 • I’d have to say no
 • Not that I am aware of/ remember.

Example:

Do you enjoy living in the city?

Bạn có thể trả lời: Without a doubt! hoặc I’d have to say no.

Câu hỏi dạng Wh-Question:

Với những câu hỏi bắt đầu bằng Wh- hay How, thay vì đi thẳng vào câu trả lời ngay từ đầu, bạn có thể làm đa dạng cấu trúc câu trúc câu trả lời IELTS của mình bằng cách thêm vào vế sau:

 • To be honest…
 • I’d have to say that….
 • Actually,…
 • Well to be fair…

Example: How often do you consume fast food?

Answer: To be honest, I eat it almost everyday….

Câu hỏi dạng hỏi sở thích:

Để trả lời câu hỏi hỏi về sở thích, thí sinh có thể dùng những cấu trúc sau để bắt đầu:

 • My favorite… would be…
 • I have many… I like but if I have to choose one, then it’ll be…
 • I’m really fond of…
 • I’m a big fan of…
 • I absolutely adore…

Example: What is your favorite music genre?

Answer: Well to be fair I have many genres that I like but if I have to choose one it’ll be pop music…

2. CÁCH PHÁT TRIỂN CÂU TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1

Part 1 thường yêu cầu thí sinh phải trả lời tầm 3 câu cho mỗi câu hỏi. Vậy làm sao để thí sinh dễ dàng phát triển ý?

=> Sử dụng Linearthinking là một cách cực kì hiệu quả, giúp bạn có thể tự tin phát triển ý mà không sợ bị bí từ, sau đây là một số công cụ giúp bạn mở rộng câu trả lời của mình:

 • Give a reason (Đưa ra lý do): This is because…./ The reason for this is that…
 • Give an example (Đưa ra ví dụ): For example,…/ Let me give you an example…
 • Give an explanation (Đưa ra lời giải thích): Let me explain/ To be more specific,…/ What I mean is…/ What I’m trying to say is…
 • Give your feeling (Đưa ra cảm nhận): I find it… / I feel…

Example:

What is your favorite music genre?

Well to be fair I have many genres that I like but if I have to choose one it’ll be pop. [Reason] The reason for this is that pop is so easy to listen to and it can help cheer me up whenever I feel down. [Example] Let me give you an example. Last night I was really blue because my girlfriend left me but after listening to Justin Bieber’s music, I felt much better!

How often do you consume fast food?

I eat it almost everyday. [Explanation] To be more specific, I probably eat it around a few times a day. [Opinion] I find it extremely tasty and almost impossible to resist!

Trên đây là những cách trả lời IELTS Speaking part 1 cũng như cách tiếp cận tốt nhất để bắt đầu và mở rộng bài nói.

Tuy nhiên, điểm thi phần Speaking là trung bình điểm của cả 3 Part: Speaking Part 1, Speaking Part 2 và Speaking Part 3. Để nâng cao mức điểm của mình, các bạn cũng đừng quên hoàn thành thật tốt cả 2 Part còn lại nhé.