fbpx

Mạo từ là gì? Cách sử dụng và bài tập có đáp án

ARTICLE (Mạo từ) là gì? Cách sử dụng và bài tập có đáp án
5/5 - (7 bình chọn)

Mạo từ a, an, the trong tiếng Anh (ARTICLE) là một phần quan trọng đặc biệt với Writing, bạn cần chắc chắn về Mạo từ nếu không sẽ bị đánh giá ngữ pháp không tốt và có thể giảm điểm của bạn. Vì thế, hãy chú ý đến mạo từ bạn nhé. Hãy cùng luyện tập thêm dưới đây.

1. Mạo từ là gì?

Mạo từ là một loại từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đang nhắc đến một đối tượng xác định hay là đối tượng không xác định. Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt bởi người ta thường xem nó như một bộ phận của tính từ và được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ chỉ đơn vị.

Bạn có thể sử dụng mạo từ The khi danh từ đó đang chỉ đối tượng hoặc sự vật nào đó mà cả người nói và người nghe đều hiểu. Còn khi nói về một đối tượng chung chung hoặc chưa được xác định thì người ta sẽ sử dụng mạo từ bất định à a hoặc an.

Mạo từ trong tiếng Anh
Mạo từ trong tiếng Anh

2. Các loại mạo từ trong tiếng Anh

2.1. Mạo từ không xác định

2.1.1 Mạo từ a

Dùng để nói về một sự vật hoặc sự việc bất kỳ nào đó chưa được xác định cụ thể. Chỉ dành cho danh từ số ít và đếm được.

 • Mạo từ a được sử dụng trước các từ bắt đầu là phụ âm hoặc nguyên âm mà có âm là phụ âm. Ngoài ra một số trường hợp từ bắt đầu bằng u, y, h cũng được sử dụng mạo từ a.
 • Sử dụng đứng trước danh từ bắt đầu bằng “uni” ví dụ như a university, a universal…
 • Dùng ở trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ ví dụ như 2 times a day, $10 a kilo
 • Dùng chỉ phân số như 1/3 a/one third
 • Dùng trước half (một nửa) nếu đi kèm sau đó chính là một đơn vị nguyên vẹn ví dụ như a kilo, a half day…
 • Dùng trong các loại thành ngữ chỉ một số lượng nhất định như a lot of, a couple…
 • Dùng trước các số đếm nhất định chẳng hạn như a hundred, a thousand (hàng ngàn, hàng trăm)

Ví dụ:

 • I would like a cup of tea.

2.1.2 Mạo từ an

Mạo từ “an” được sử dụng trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm, dựa vào cách phát âm chứ không dựa vào cách viết. Ví dụ như các mạo từ bắt đầu là a, e, i, o (như an egg, an object…), u (an umbrella, an uncle…)

 • Dùng trước một số từ bắt đầu bằng âm câm như an heir, an hour…
 • Đi kèm các từ viết tắt như an MSc ( một thạc sỹ khoa học), an S.O.S (t tín hiệu cấp cứu)

Ví dụ minh hoạ

 • I like to eat an Apple

Mạo từ trong tiếng Anh sử dụng cần chính xác

2.2. Mạo từ xác định – “the”

 • Dùng để nói về một vật thể, sự việc nào đó đã xác định cụ thể. (The movie that I love watching the most is “The Danish girl”)
 • Dùng để nói về một sự vật là duy nhất (The moon is not a planet)
 • Dùng để nói về một số danh từ riêng chỉ như quốc tịch: the Vietnamese, the Japanese
 • minh hoạ
 • Nhóm các nước thống nhất: the USA, the UK, the Philippines, the UAE
 • Một số địa danh lịch sử nổi tiếng: the Great Wall of China
 • Dùng trước tên nhạc cụ: the guitar, the violin
 • Đứng trước các từ chỉ thứ tự: the second time, the last time, the first prize, the next page
 • Đứng trước tính từ để nói về một nhóm người cụ thể: the rich, the poor, the talented.
 • Có thể dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được: the water, the people.

Một số trường hợp không sử dụng mạo từ “the”

 1. Trước danh từ trừu tượng, tất nhiên trừ trường hợp đó là một danh từ cá biệt
 2. Trước tên châu lục, quốc gia, đường phố, hồ, núi… Ngoại trừ các quốc gia đang áp dụng chế độ liên bang. Ví dụ như Asia, France…
 3. Khi danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được được sử dụng với nghĩa chung chung mà không chỉ riêng một trường hợp nào.

Ví dụ: I like cats – Tôi thích con mèo

3. Không có mạo từ

Dùng cho danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số nhiều để nói về một sự vật chung chung.

Ví dụ: Wood is the main ingredient to produce paper. (Gỗ là nguyên liệu chính để sản xuất giấy)

Ở đây gỗ là danh từ không đếm được nên trước gỗ (wood) không có mạo từ kèm theo.

 • Dùng để nói về một số danh từ riêng chỉ địa danh, hoặc tên công ty, thương hiệu:
 • Đất nước: Vietnam, Myanmar, Italy
 • Con đường, quận, thành phố, bang: Ly Thuong Kiet street, Hanoi, Colorado, Manchester
 • Công ty, thương hiệu: Honda, Starbucks

4. Bài tập áp dụng với mạo từ

Bài tập 1: Điền mạo từ thích hợp vào các chỗ trống để tạo thành một bài IELTS Writing task 1 hoàn chỉnh.

(1)………diagram explains the way in which bricks are made for the building industry. Overall, there are seven stages in the process, beginning with the digging up of (2)……..clay and culminating in delivery.
To begin, (3)…….clay used to make the bricks is dug up from the ground by (4)………large digger. This clay is then placed onto (5)……metal grid, which is used to break up (6)………clay into smaller pieces. (7)………… roller assists in this process.

Following this, sand and water are added to the clay, and this mixture is turned into bricks by either placing it into a mould or using (8)……..wire cutter. Next, these bricks are placed in (9)……..oven to dry for 24 – 48 hours.

In the subsequent stage, the bricks go through a heating and cooling process. They are heated in a kiln at a moderate and then a high temperature (ranging from 200c to 1300c), followed by a cooling process in a chamber for 2 – 3 days. Finally, (10)……….bricks are packed and delivered to their destinations.

Bài tập 2: Điền mạo từ thích hợp để tạo thành một bài IELTS Speaking Part 3 hoàn chỉnh.

Why do you think people need to show their status in society?

I believe that this is because it’s important in (1)……….society to show you have money or are successful – it is nature, or (2)……….way we are brought up, that makes us feel like this, but also the pressure that society puts on everyone to be successful. And showing status is basically showing that you have (3)……….money and you have success, so this is what people want to do. Going back to the example of the car, driving around in a Mercedes is (4)………very conspicuous show of status – it basically says to people, “Look, I am successful and I have money.” Another reason is possibly for respect. In many cultures, if someone has high status, then they will be respected by others and they may receive (5)………..preferential treatment.

Đáp án bài tập 1

B

1. The

2. x

3. the

4. a

5. A

6. the

7. A

8. a

9. an

10. The

Đáp án bài tập 2

1. x

2. the

3. x

4. a

5. x

Trên đây là bài học về Mạo từ. Các bạn hãy nhớ kỹ các công thức và cách sử dụng trong đề thi IELTS để áp dụng được thuần thục và đúng cấu trúc câu nhé, tránh bị điểm thấp nha. Nếu còn thắc mắc, hãy ghé thăm trung tâm Anh ngữ RES để được giải đáp ngay. Chúc các bạn học tập tốt và đạt điểm cao!